เงินเดือนข้าราชการ 2564 ออกวันไหน (อัพเดท เม.ย.64) – เช่น บำนาญ,ครู,พลเรือน

แน่นอนว่าเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกท่านในการประกอบอาชีพ มาดูกันว่าเงินเดือนข้าราชการออกวันไหน ในแต่ละเดือน ซึ่งเราได้แยกข้อมูลออกเป็นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ และข้อมูลของเงินเดือนข้าราชการบำนาญ รวมถึงมีข้อมูลตัวอย่างเงินเดือนข้าราชการครูมาให้ดูด้วย ไปดูกันครับ (อัพเดท 2564)

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2564 ออกวันไหน

สำหรับเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ออกวันไหนนั้นมีการกำหนดวันเงินเดือนออกข้าราชการ 2564 โดยกรมบัญชีกลาง

โดยอ้างอิงจากหนังสือของกรมบัญชีกลาง (ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน) พบว่าจะสร้างคำสั่งโอน 7-9 ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน และทำให้มีเงินเข้าบัญชีของข้าราชการและลูกจ้าง 3 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน หรือถ้ามาแยกเป็นวันที่ให้ดูง่ายๆ จะได้วันที่เงินออกดังนี้

ในขณะที่ในไตรมาสที่ 2 นั้น เงินเดือนข้าราชการ 2564 เมษายน ออกวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564  ส่วนวันเงินเดือนออกข้าราชการ 2564 เดือนพฤษภาคม คือวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันอังคาร และวันเงินเดือนออกข้าราชการ 2564 เดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่สองนั้นมีกำหนดเงินเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

มาต่อกันที่ไตรมาสที่สามของปี 2564 ซึ่งมีกำหนดโอนเงินเดือนข้าราชการเข้าบัญชีในเดือนกรกฎาคม 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม ส่วนในเดือนสิงหาคม 2564 นั้นตรงกับวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันพฤหัส และในเดือนกันยายน เงินเดือนข้าราชการก็มีกำหนดเงินเข้าวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

ปิดท้ายด้วยข้อมูลของไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 กับกำหนดวันโอนเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งในเดือนตุลาคมตรงกับวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ส่วนเดือนพฤศจิกายน 2564 มีกำหนดโอนเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 25 พฤศจิกายน (พฤ) และในเดือนธันวาคม 2564 เงินเดือนข้าราชการเข้าวันที่ 27 ธันวาคม 2564 (จ) และในหัวข้อถัดมามาดูกันครับว่าเงินเดือนข้าราชการบำนาญออกวันไหน

กลับสู่ด้านบน ↑

เงินเดือนข้าราชการบำนาญ 2564 ออกวันไหน

ในหัวข้อที่ผ่านมาเราพูดถึงเงินเดือนข้าราชการประจำและลูกจ้างประจำว่าออกวันไหน ในหัวข้อนี้มาดูกันครับว่าเงินเดือนข้าราชการบำนาญ 2564 เข้าวันไหนบ้าง

โดยข้อมูลเงินเดือนข้าราชการบำนาญนี้อ้างอิงข้อมูลจากกองบำเหน็จบำนาญ กทม. ดังนี้

ข้อมูลการโอนเงินเดือนข้าราชการบำนาญในไตรมาสที่ 2 นี้ของเดือนเมษายนตรงกับ 26 เมษายน 2564, เดือนพฤษภาคม 2564 ตรงกับวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 และวันเงินเดือนข้าราชการบำนาญ 2564 เดือนมิถุนายนตรงกับวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ตามด้วยไตรมาสที่ 3 ของการโอนเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ซึ่งเดือนกรกฎาคมมีการโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ส่วนเดือนสิงหาคม 2564 ก็จะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และในเดือนกันยายน 2564 ก็มีวันเงินเดือนออกข้าราชการบำนาญตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564

ปิดท้ายด้วยกำหนดวันโอนเงินเดือนข้าราชการบำนาญในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ซึ่งในเดือนตุลาคมก็จะตรงกับวันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2564 ส่วนในเดือนพฤศจิกายน 2564 ก็จะตรงกับวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และเดือนธันวาคม 2564 ตรงกับวันที่ 24 ธันวาคม 2564

กลับสู่ด้านบน ↑

เงินเดือนข้าราชการครู และเงินเดือนข้าราชการพลเรือนเท่าไหร่

ในหัวข้อสุดท้ายนี้เรามาเปิดดูอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนกันว่ามีฐานเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่

เริ่มด้วยเงินเดือนข้าราชการครูที่มีฐานเงินเดือนของครูผู้ช่วยที่ 15,040 – 24,750 บาท ในขณะที่ครูระดับ คศ.1 มีฐานเงินเดือนข้าราชการครูเพิ่มขึ้นไปที่ 15,440 – 34,310 บาท และครูระดับ คศ.2 (วิทยฐานะครูชำนาญการ) มีฐานเงินเดือนข้าราชการครูที่ 16,190 – 41,620 บาท ตามตารางเงินเดือนข้าราชการดังภาพ

ต่อด้วยครูระดับ คศ.3 (วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ) ที่เงินเดือนข้าราชการครูระดับนี้เพิ่มขึ้นไปที่ 19,860 – 58,390 บาท และครู คศ.4 (วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ) ที่ 24,400 – 69040 บาท บาท ปิดท้ายด้วยครู คศ.5 (วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ) ที่อยู่ที่ 29,980 – 76,800 บาทเลยทีเดียว

ส่วนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน นั้นอ้างอิงจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พบว่าฐานเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ แบ่งตามประเภทตำแหน่งและระดับงาน สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารนี้ หรือ

บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไปจะอยู่ระหว่าง 4,870 บาทถึง 21,010 บาท สำหรับระดับปฏิบัติงาน ส่วนบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในระดับงานชำนาญงานอยู่ที่ 10,190-38,750, บัญชีเงินเดือนข้าราชการระดับอาวุโส อยู่ที่ 15,420 – 54,820 บาทและระดับทักษะพิเศษ อยู่ที่ตั้งแต่ 48,220 – 69,040 บาท

ส่วนบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการจะอยู่ระหว่าง 7,140 บาทถึง 76,800 บาท แบ่งแยกตามระดับเป็นปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีการแบ่งย่อยบัญชีเงินเดือนไปอีก 3 ขั้นย่อยคือขั้นต่ำชั่วคราว ขั้นต่ำ และขั้นสูง ตามภาพตารางเงินเดือนข้าราชการด้านบน

นอกจากนี้ก็จะมีข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการมีบัญชีเงินเดือนอยู่ที่ 19860 บาท – 70360 บาท แบ่งเป็นระดับต้นและสูง ซึ่งมีการแบ่งบัญชีเงินเดือนข้าราชการกลุ่มนี้เป็น 3 ขั้น ดังภาพตารางเงินเดือนข้าราชการด้านบน

และประเภทบริหารมีบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนประเภทนี้ที่ 24400-76,800 บาท แบ่งตามขั้นเป็นขั้นต่ำชั่วคราว ขั้นต่ำ และขั้นสูง ระดับต้นและสูง ตามภาพตารางเงินเดือนข้าราชการ

ที่มา: เอกสารการกําหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสําหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กําหนดจ่ายสิ้นเดือน 2564 โดยกรมบัญชีกลาง, กองบริการการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ, เฟสบุคกรมบัญชีกลาง, พ.ร.บ. เงินเดือนฯ ข้าราชการครู, สำนักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ตำแหน่งข้าราชการครู, การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน, หนังสือสำนักงาน กพ ว6/2558, ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมาจากการตีความของผู้เขียนจากข้อมูลที่นำมาอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

--ลิงก์ผู้สนับสนุน--

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like
เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะ

ไหนดี
Logo