เช็กเงื่อนไขสินเชื่อบ้าน กับการปล่อยกู้เพื่อผู้ประกันตน (ม.33)

       

       เมื่อช่วงวันที่ 20 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าร่วมโครงการ “สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” โดยตั้งกรอบวงเงินสินเชื่ออยู่ที่ 30,000 ล้านบาท ตลอดโครงการ และมีอัตราดอกเบี้ยที่ 1.99% ต่อปี ช่วง 1-5 ปีแรก ฟังแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับมนุษย์เงินเดือน ที่กำลังอยากจะซื้อบ้าน วันนี้ ไหนดี ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้มาให้ทำความเข้าใจกัน


โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน คืออะไร


          จุดประสงค์ของโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการชำระเงินกู้ที่อยู่อาศัยรายเดือนให้กับผู้ประกันตน ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตน โดยโครงการให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้าน ต่อ หลักประกัน เบี้ยคงที่ 5 ปีแรก ที่ 1.99% ต่อปี ส่วน ปีที่ 6-8 ดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR-2.00 (4.15%) ต่อปี และปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-0.50% (5.65%) ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) โดยสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 40 ปี
          ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา The Bangkok insight ได้เปิดเผยตัวเลขของผู้ประกันตน ม. 33 ที่ได้ลงทะเบียนขอรหัส มีจำนวนมากกว่า 49,000 ราย ซึ่งได้ทำการยื่นขอสินเชื่อไปแล้วจำนวน 2,004 ราย (เป็นเงินรวม 2,377 ล้านบาท) ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 1,760 ราย คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,061 ล้านบาท แม้ขณะนี้จะมีผู้ลงทะเบียนเกินกว่าที่โครงการกำหนด แต่ ธอส. ยังคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป เพราะโครงการนี้จะปิดรับลงทะเบียนต่อเมื่อมีผู้ลงทะเบียนได้รับการอนุมัติสินเชื่อครบตามวงเงินของโครงการ (30,000 ล้านบาท) ซึ่งการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคาร

สามารถนำสินเชื่อไปใช้ในกรณีใดได้บ้าง

 • นำสินเชื่อที่ได้ไปไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคารที่ติดจำนอง หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 • ใช้เพื่อลดดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่กู้อยู่กับ ธอส. เท่านั้น

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

 • เป็นผู้ประกันตน ม. 33 ก็คือมนุษย์เงินเดือนช่วงอายุ 15-60 ปี ที่ทำงานกับบริษัทเอกชน หรือเป็นพนักงานประจำที่มีนายจ้าง
 • เป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และภายใน 12 เดือน (ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการ)

สมัครโครงการนี้ได้อย่างไร

 • ผู้ประกันตนสามารถขอรหัสเข้าร่วมโครงการได้ที่ แอป GHB ALL หรือ GHB ALL GEN เริ่ม 20 ธันวาคม เป็นต้นไป จนถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 หรือจนกว่าวงเงินอนุมัติจะครบตามที่โครงการกำหนด
 • หรือรับรหัสผ่านไลน์ ที่ GHB Buddy
 • เมื่อผู้ประกันตนได้รับรหัสลงทะเบียนแล้ว ให้นำหนังสือรับรองสถานะผู้ประกันตน ม. 33 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม, เอกสารยืนยันตัวตน, เอกสารแสดงรายได้, เอกสารแสดงหลักประกัน (ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) เพื่อมายืนกู้กับ ธอส.
 • ยื่นกู้กันธอส. ได้ทุกสาขา
  โดยผู้ที่ได้รับรหัสจะได้รับการแจ้งเตือนวันที่ให้ติดต่อยืนกู้ ทาง GHB Buddy หรือเช็คลำดับการยื่นกู้ที่ www.ghbank.co.th โดยต้องทำนิติกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางใดได้บ้าง

 • ผู้ประกันตน ม. 33 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง

บทความน่าสนใจเรื่องสินเชื่อบ้านจากเว็บ ไหนดี
“การรีไฟแนนซ์บ้าน” ดีอย่างไร พร้อมขั้นตอนง่าย ๆ ทำได้ไม่ยาก: https://bit.ly/3X5Nv7Bไหนดี
Logo