เด็กจบใหม่ตัดสินใจไม่ถูก ซื้อบ้านหรือซื้อรถก่อนดี ที่นี่มีคำตอบให้

          บ้านหรือรถ ถึงแม้จะสำคัญต่างกันตามบริบท แต่ทั้งบ้านและรถนั้นล้วนแต่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต ซึ่งบ้านต่างรู้กันดีว่าเป็นที่อยู่อาศัย ใช้ในทำกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ ของคนภายในครอบครัว เช่น การอาบน้ำ ทำกับข้าว นอนหลับพักผ่อน เป็นต้น

          ส่วนรถยนต์ เป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น การเดินทางไปทำงาน การเดินทางไปโรงพยาบาล การเดินทางไปเที่ยว เป็นต้น แล้วระหว่างการซื้อบ้านหรือซื้อรถยนต์อันไหนดีกว่า ไหนดี มีคำตอบ

ความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

          การซื้อรถสักคันหรือบ้านสักหลัง ล้วนแล้วต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนไม่น้อย แม้ว่าในปัจจุบันมีช่องทางในการซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินผ่อน ซึ่งหากเป็นเงินผ่อนต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเงื่อนไขและดอกเบี้ยในการชำระต่อเนื่องหลายปี การตัดสินใจว่าสิ่งไหนจำเป็นกับการดำรงชีวิตเรามากที่สุด มีดังนี้

 • บ้าน : ถ้าบุคคลที่จำเป็นต้องเช่าที่อยู่อาศัย การซื้อบ้านน่าจะเป็นคำตอบที่ดี เนื่องจากต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือนเพียงแค่เปลี่ยนค่าเช่ารายเดือนมาเป็นค่าผ่อนบ้าน แล้วจะได้ทรัพย์สินเป็นของตัวเองในอนาคต
 • รถยนต์ : คนที่มีความจำเป็นในการเดินทางไปทำงานทุกวันหรือใช้รถในการประกอบอาชีพหรืออำนวยความสะดวกในการเดินทาง รถยนต์ก็ตอบโจทย์ชีวิตได้ดี ความจำเป็นในการดำรงชีวิตเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อรถก่อนจะเป็นอันดับแรก

ความสามารถในการซื้อ

         สถานภาพทางการเงินเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการตัดสินใจซื้ออันไหนก่อนดี เนื่องจากการที่จะซื้อทั้ง 2 สิ่งนี้จำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนมาก เช่น

 • ถ้าเป็นรถยนต์ก็จะมีราคาที่ถูกกว่าซื้อบ้าน ถ้าผ่อนก็จะมีระยะเวลาในการผ่อนน้อยกว่า
 • ถ้าซื้อบ้านก็จะมีมูลค่ามากกว่า ใช้ระยะเวลาในการผ่อนนาน ดังนั้นต้องประเมินความสามารถในการซื้อว่ามีกำลังในการซื้อเพียงพอต่อทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่

มูลค่าของทรัพย์สินในอนาคต

          มูลค่าของทรัพย์สินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรคำนึงถึงว่าควรซื้ออันไหนก่อนดี ซึ่งทั้งรถยนต์และบ้านก็จะมีมูลค่า, ราคา และค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน

 • รถยนต์
  • มูลค่าจะลดลงตามอายุการใช้งาน หรือค่าเสื่อมสภาพ
  • มีค่าซ่อมบำรุง
  • มีค่าประกันรถ
  • จ่ายภาษีประจำปี
 • บ้านหรือที่อยู่อาศัย
  • ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี
  • ราคาที่ดินปรับขึ้นตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์
  • มีค่าประกันบ้าน
  • จ่ายภาษีประจำปี

          แม้ว่าราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์จะปรับเพิ่มทุกปี แต่บ้านก็มีค่าต่อเติมและค่าซ่อมบำรุงตามเวลา ทั้งนี้ก็ยังรวมในราคาประเมินของมูลค่าชื้อขายได้ ถ้าหากอยากมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าในอนาคตก็ควรตัดสินใจซื้อบ้าน นอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้วยังมีโอกาสทำกำไรได้ในอนาคต

ระยะเวลาในการผ่อน

 • การชื้อบ้านหรือชื้อรถยนต์ สามารถเลือกการผ่อนแต่ละเดือนตามความสามารถได้
 • การผ่อนบ้านกับรถมีความแตกต่างกัน เช่น  รถใช้ระยะเวลาผ่อนเพียง 5 ปี บ้านใช้เวลาผ่อน 25 ปี เป็นต้น
 • สำหรับเด็กจบใหม่ที่อายุยังน้อย อาจวางแผนผ่อนรถยนต์ก่อนผ่อนบ้าน เพื่อเป็นการสร้างเครดิตไปด้วย
 • การซื้อบ้านด้วยเงินผ่อนทำให้มีเครดิต และง่ายต่อการขอสินเชื่อซื้อบ้านในอนาคต

ความสามารถในการผ่อนชำระรายงวด (กรณีเงินผ่อน)

          ควรพิจารณาถึงสภาพคล่องและปัจจัยอื่น ๆ ดังนี้

 • ฐานเงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว คงเหลือมากน้อยแค่ไหน
 • มีเงินดาวน์หรือไม่ หากไม่มีอาจจะต้องผ่อนมากขึ้น หากมีเงินดาวน์ก็จะผ่อนน้อยลงและดอกเบี้ยถูกลงด้วย
 • การกู้ร่วมหรือกู้เดี่ยว เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่จะต้องพิจารณา เนื่องจากการกู้ร่วมจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 

          การซื้อบ้านหรือรถยนต์ซื้ออันไหนก่อนดี ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ไม่มีความแน่นอนตายตัวว่าซื้อบ้านหรือรถยนต์ก่อนดี มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างในการตัดสินใจตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นการซื้อบ้านกับรถยนต์ ก็ถือเป็นทรัพย์สินของเราเช่นกัน

ไหนดี
Logo