เหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลก ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างไรบ้าง?

ตลาดหุ้น เป็นตลาดที่อ่อนไหวต่อปัจจัยหลายประการ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลก เช่น การเลือกตั้ง การระบาดของโรคครั้งใหญ่ สงครามทางการค้า สงครามระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวโน้มของตลาด ในบทความนี้ ไหนดี จะพาไปดูว่าเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นในอดีตอย่างไร

เหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลก ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างไรบ้าง?

1. การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งในประเทศเศรษฐกิจหลัก ๆ อย่างสหรัฐอเมริกา มักจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาด โดยทั่วไป แล้วนักลงทุนจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายเศรษฐกิจ กฎระเบียบ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มาพร้อมกับฝ่ายบริหารชุดใหม่

ตัวอย่างเหตุการณ์

  • การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2008 ทำให้เกิดความผันผวนของตลาดอย่างมากท่ามกลางวิกฤติการเงิน
  • การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี ค.ศ. 2016 ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างมาก ชัยชนะที่ไม่คาดคิดของโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งผลให้ตลาดตกต่ำในช่วงสั้น ๆ

2. โรคระบาด

โรคระบาด เป็นตัวแทนของเหตุการณ์ระดับโลกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบในทันทีต่อตลาดหุ้น โดยในแต่ละภาคส่วนไม่เหมือนกัน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกันภาคการท่องเที่ยว การบริการ และพลังงาน ประสบปัญหาการลดลงอย่างมาก

ตัวอย่างเหตุการณ์

  • การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้ตลาดหุ้นเผชิญกับความผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน S&P 500 ลดลงประมาณ 34% ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนมีนาคม ค.ศ. 2020

3. สงครามทางการค้า

สงครามการค้าระหว่างประเทศ ถือเป็นเศรษฐกิจหลัก อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการค้าโลกและตลาดหุ้น ปฏิกิริยาของตลาดหุ้นส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับความคืบหน้าของการเจรจาการค้า ซึ่งการประกาศอัตราภาษีใหม่ มักส่งผลให้ตลาดลดลง ในขณะที่สัญญาณของข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นหรือการหยุดเพิ่มภาษีชั่วคราว

ตัวอย่างเหตุการณ์

  • สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นในปี ค.ศ. 2018 การจัดเก็บภาษีและการตอบโต้ภาษีจึงทำให้เกิดความไม่แน่นอนที่สำคัญสำหรับธุรกิจและนักลงทุน นำไปสู่ความผันผวนของตลาด

4. สงครามระหว่างประเทศ

สงครามระหว่างประเทศอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดโลก ความขัดแย้งเหล่านี้มักจะนำไปสู่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ขัดขวางการค้า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และทำให้เกิดความไม่แน่นอนของนักลงทุน

ตัวอย่างเหตุการณ์

  • ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งมีการรุกรานในปี ค.ศ. 2022 นำไปสู่การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจทั่วโลกต่อรัสเซีย การหยุดชะงักในการจัดหาพลังงาน ได้เกิดความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดการเงิน

จะเห็นได้ว่า เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลกข้างต้น มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของตลาดหุ้นอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ การวิเคราะห์ในอดีตแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและความผันผวนในระดับต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและแนวโน้มของตลาด ไหนดี มองว่าการทำความเข้าใจอิทธิพลเหล่านี้สามารถช่วยให้เข้าใจถึงความซับซ้อนของตลาดหุ้นได้ดีขึ้น แล้วยังช่วยให้การตัดสินใจลงทุนในแต่ครั้ง สามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนได้อีกด้วย

ไหนดี
Logo