แนวคิด(ไม่)ลับ เงิน 4 ด้าน (ESBI) จากหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก”

หลายคนที่สนใจในเรื่องของการเงินคงเคยได้ยินชื่อหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก” กันมาบ้างแล้ว ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวกับการเงิน 4 ด้าน ซึ่งมาจากรายได้ 4 ช่องทางที่แตกต่างกัน ในบทความนี้ ไหนดี จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญภายในเล่มให้คุณผู้อ่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันค่ะ ไปดูรายละเอียดกันเลย

แนวคิดเงิน 4 ด้านจากหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก”

ใน “Rich Dad Poor Dad” หนังสือโดยโรเบิร์ต คิโยซากิแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักแนวคิดของ Cashflow Quadrant ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่จัดหมวดหมู่วิธีการหารายได้ต่าง ๆ ของผู้คน ตามความเห็นของคิโยซากิ การทำความเข้าใจจตุภาคเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุอิสรภาพทางการเงินและความมั่งคั่ง ควอแดรนท์แบ่งออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ E, S, B และ I

1. E – Employee (พนักงาน)

ลักษณะเฉพาะ:

 • ทำงานให้กับบริษัทหรือองค์กร
 • ได้รับรายได้เป็นเงินเดือน เป็นรายได้แบบ Active Income
 • ความมั่นคงทางการเงินมีให้ผ่านทางรายได้และผลประโยชน์ที่มั่นคง

ข้อดี:

 • ความเสถียรและการคาดการณ์ได้
 • สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ประกันสุขภาพ แผนการเกษียณอายุ การลาโดยได้รับค่าจ้าง ฯลฯ

ข้อเสีย:

 • การควบคุมความปลอดภัยของงานอย่างจำกัด
 • รายได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงทำงาน มีความสามารถในการปรับขนาดที่จำกัด

2. SSelf-Employed (อาชีพอิสระ)

ลักษณะเฉพาะ:

 • เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือทำงานเป็นฟรีแลนซ์
 • หารายได้โดยตรงจากงานของตนเอง เป็นรายได้แบบ Active Income

ข้อดี:

 • ควบคุมงานและรายได้ได้มากขึ้น
 • ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเป็นพนักงาน ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและระดับทักษะ

ข้อเสีย:

 • มักต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงาน
 • รายได้ไม่สามารถคาดเดาได้และขาดความมั่นคงของผลประโยชน์ของพนักงาน

3. B – Business Owner (เจ้าของธุรกิจ)

ลักษณะเฉพาะ:

 • เป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างรายได้โดยอิสระ
 • จ้างผู้อื่นเพื่อจัดการและดำเนินธุรกิจ

ข้อดี:

 • ความสามารถในการขยายรายได้ผ่านการทำงานของลูกจ้าง
 • มีอิสระและความยืดหยุ่นด้านเวลามากขึ้นเมื่อธุรกิจมีความมั่นคง
 • มีรายได้แบบ Passive Income

ข้อเสีย:

 • ต้องใช้ความพยายาม การลงทุน และความเสี่ยงในเบื้องต้นอย่างมาก
 • ต้องการทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพและความเป็นผู้นำเพื่อรักษาและขยายธุรกิจ

4. I – Investor (นักลงทุน)

ลักษณะเฉพาะ:

 • สร้างรายได้ผ่านการลงทุน เช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ฯลฯ
 • เงินทำงานเพื่อแต่ละบุคคล โดยให้รายได้แบบ Passive Income

ข้อดี:

 • ศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนสูง
 • อิสรภาพทางการเงินเนื่องจากรายได้ไม่ได้ผูกติดอยู่กับเวลาหรือความพยายาม

ข้อเสีย:

 • ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน
 • เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาสที่จะสูญเสียทางการเงิน

การเปลี่ยนผ่านระหว่าง Quadrants

คิโยซากิเน้นย้ำว่าเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินมักจะเกี่ยวข้องกับการย้ายจาก

❌การหารายได้แบบ Active Income (E และ S)

เปลี่ยนมาเป็น

การหารายได้แบบ Passive Income (B และ I)

ในขณะที่พนักงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระแลกเปลี่ยนเวลาเพื่อเงิน เจ้าของธุรกิจและนักลงทุนก็สร้างรายได้ผ่านระบบการใช้ประโยชน์จากผู้คนและการนำเงินไปต่อเงินได้

กลยุทธ์สำหรับการเปลี่ยนแปลง

 • การศึกษาและกรอบความคิด: เรียนรู้ความรู้ทางการเงินและพัฒนากรอบความคิดที่มุ่งสู่การสร้างความมั่งคั่ง
 • Start Small: เริ่มลงทุนหรือเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กโดยยังคงรักษาการจ้างงานในปัจจุบันไว้
 • ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร: ใช้เวลา เงิน และความเชี่ยวชาญของผู้อื่นเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้
 • นำกำไรกลับมาลงทุนใหม่: ใช้รายได้จากธุรกิจหรือการลงทุนเพื่อสร้างรายได้เชิงรับมากขึ้น

การทำความเข้าใจรายได้ทั้ง 4 เป็นพื้นฐานในการบรรลุความสำเร็จทางการเงิน บุคคลสามารถวางแผนการเดินทางอย่างมีกลยุทธ์สู่อิสรภาพทางการเงินและการสร้างความมั่งคั่งได้ ไหนดี มองว่า “Rich Dad Poor Dad” นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับใครก็ตามที่ต้องการปรับปรุงสถานะทางการเงินของตนเอง และเปลี่ยนจากการสร้างรายได้เชิงรุกไปสู่เชิงรับ หากใครสนใจ ลองหาหนังสือดี ๆ แบบนี้มาศึกษาเพิ่มเติมได้ แล้วเจอกันใหม่บทความหน้าค่ะ

ไหนดี
Logo