ถอดบทเรียนจาก Air Japan แนะนำประกันการเดินทางที่ครอบคลุม

จากกรณีสายการบิน Air Japan เทผู้โดยสารเที่ยวบินไทยไปญี่ปุ่น หลังจากให้ผู้โดยสารรอนานถึง 3 ชั่วโมง เนื่องจากเครื่องบินมีเพียงลำเดียว และเสีย ซ่อมไม่ทัน ทำให้ไม่สามารถขึ้นบินได้ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้โดยสารเป็นอย่างมาก แม้ว่าทางสายการบินจะมีนโยบายคืนเงินค่าตั๋วแล้วก็ตาม

ทาง ไหนดี จึงได้มาแนะนำประกันการเดินทางที่ครอบคลุม เผื่อว่าจะต้องเคลมค่าเสียหายต่าง ๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าตั๋วรถไฟ ค่าพลาดต่อเที่ยวบิน ค่าความล่าช้าในการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น จะมีประกันของเจ้าไหนน่าสนใจบ้าง ไปดูกันได้เลย

แนะนำ 4 ประกันการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ มีไว้อุ่นใจกว่า !

1. ประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG : Easy 1

ตัวอย่างเบี้ยประกัน

 • เดินทางไปประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย – เบี้ยประกัน 900 บาทต่อปี
 • เดินทางไปสหราชอาณาจักร แคนนาดา สเปน ออสเตรเรีย อียิปต์ – เบี้ยประกัน 1,215 บาทต่อปี

ความคุ้มครอง

 • กรณีพลาดต่อเที่ยวบิน 15,000 บาท
 • กรณีสัมภาระหรือทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย 60,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 5,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 250,000 บาท
 • ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาล 3,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ 5,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ 2,000,000 บาท
 • ค่าเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน 2,000,000 บาท
 • ค่าความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก 4,000,000 บาท

เว็บไซต์

2. ประกันเดินทางต่างประเทศ Allianz Travel : Dance Moves

ตัวอย่างเบี้ยประกัน

 • เดินทางในเอเชีย (แบบบูกี้) เดินทางไม่จำกัดใน 1 ปี แต่ละครั้งเดินทางต่อเนื่องไม่เกิน 31 วัน – เบี้ยประกัน 2,290 บาทต่อปี
 • เดินทางได้ทั่วโลก (แบบฮิปฮอป) เดินทางไม่จำกัดใน 1 ปี แต่ละครั้งเดินทางต่อเนื่องไม่เกิน 31 วัน – เบี้ยประกัน 2,710 บาทต่อปี

ความคุ้มครอง

 • ค่าการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 100,000 บาท
 • ค่าการลดจำนวนวันเดินทาง 50,000 บาท
 • ค่าความล่าช้าในการเดินทาง 10,000 บาท
 • ค่าการพลาดต่อเที่ยวบิน 10,000 บาท
 • ค่าสัมภาระในการเดินทางสูญหายหรือเสียหาย 15,000 บาท
 • ค่าความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง 10,000 บาท
 • ค่าเอกสารและเงินพกติดตัวสูญหาย 4,000 บาท
 • การจี้ยานพาหนะขนส่งสาธารณะ 50,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย (ภายใน 30 วัน) 200,000 บาท
 • ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายกลับประเทศ และการส่งศพกลับประเทศ 4,000,000 บาท
 • ค่าความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท

เว็บไซต์

3. ประกันเดินทางในประเทศ Tune Protect : Happy

เบี้ยประกัน

 • เบี้ยประกัน 289 บาทต่อปี

ความคุ้มครอง

 • ค่าจากการพลาดการต่อเที่ยวบิน 20,000 บาท
 • ค่าจากการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง 30,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง 30,000 บาท
 • ค่าจากการล่าช้าในการเดินทาง 20,000 บาท
 • ค่าจากการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 20,000 บาท
 • ค่าจากการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 20,000 บาท
 • ค่าจากการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย 20,000 บาท
 • ค่าความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง 10,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 200,000 บาท
 • ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา 2,000,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป 2,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา 2,000,000 บาท
 • ค่าความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000 บาท

เว็บไซต์

4. ประกันเดินทางในประเทศ เมืองไทยประกันภัย : TA ปันสุข แผนรายเดี่ยว

ตัวอย่างเบี้ยประกัน

 • แบบที่ 1 ระยะเวลาประกันภัย 1-4 วัน – เบี้ยประกัน 48 บาท
 • แบบที่ 2 ระยะเวลาประกันภัย 5-7 วัน – เบี้ยประกัน 185 บาท
 • แบบที่ 3 ระยะเวลาประกันภัย 8-10 วัน – เบี้ยประกัน 450 บาท

ตัวอย่างความคุ้มครอง

 • ค่าการยกเลิกการเดินทาง 15,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง 10,000 บาท
 • ค่าสัมภาระและทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการเดินทาง 15,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
 • ค่าความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท

เว็บไซต์

ใครที่กำลังมีแผนการจะเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ไหนดี แนะนำว่าควรซื้อประกันการเดินทางเตรียมไว้ก่อน เพราะความคุ้มครองคุ้มค่ามาก ๆ เทียบกับเบี้ยประกันแค่หลักร้อยถึงหลักพันต้น ๆ ช่วยให้คุณมั่นใจและอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

ไหนดี
Logo