เอกสารทําพาสปอร์ต 2565 ผู้ใหญ่-เด็ก: ทำที่ไหน? ต่อหมดอายุ? วันเสาร์?

พาสปอร์ต (Passport หนังสือเดินทาง) สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของเราว่ามาจากประเทศไหน ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าการทำพาสปอร์ตของคนไทย (Passport) ต้องทำมาจากหน่วยงานไทย แต่ว่าต้องทำที่ไหน แล้วผู้ใหญ่ต้องใช้เอกสารทำพาสปอร์ต 2565 อะไรบ้าง หรือถ้าเด็กทำพาสปอร์ตใช้เอกสารอะไร, ต่อพาสปอร์ตใช้อะไรบ้าง ไหนดี (NhaiDee) มีคำตอบให้คุณ ไปดูกัน

เอกสารทําพาสปอร์ต ผู้ใหญ่

เอกสารทําพาสปอร์ต (Passport) นั้นแตกต่างกันไปตามอายุของผู้ขอทำพาสปอร์ต โดยการทำหรือต่อพาสปอร์ตจากพาสปอร์ต หมดอายุจะใช้เอกสารคล้ายกันเลย เนื่องจากหากพาสปอร์ตเล่มเก่าหมดอายุก็ต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่

โดยในกรณีที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไปจะมีเอกสารที่ต้องใช้ในการทำพาสปอร์ต (Passport) คือบัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก และเตรียมเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และถ้าเคยเปลี่ยนชื่อ ต้องนำใบเปลี่ยนชื่อหรือหลักฐานมาแสดงด้วย

กรณีที่เคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า (ต่อพาสปอร์ต) ให้แนบพร้อมกับพาสปอร์ตเล่มเดิม (Passport/หนังสือเดินทางเล่มเดิม)  แต่ถ้าหาพาสปอร์ตเดิมไม่เจอหรือหายจะต้องนำใบแจ้งความมาด้วย

โดยการทําพาสปอร์ต ราคาค่าธรรมเนียมปกติอยู่ที่ 1,000 บาท ส่วนค่าจัดส่งไปรษณีย์อยู่ที่ 40-60 บาท หากต้องการได้ภายในวันเดียวหรือวันถัดไปสามารถดูในหัวข้อถัดไป: ทำพาสปอร์ตกี่วันได้

จะเห็นว่าถึงพาสปอร์ต หมดอายุ (Passport หมดอายุ) ก็จะต้องทำใหม่โดยแตกต่างจากทำใหม่เพียงแค่ว่าต้องนำเล่มเก่าไปด้วย และจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ได้ตามปกติ

เพิ่มเติมนิดนึงคือตอนนี้เราได้มี พาสปอร์ต 10 ปีให้ใช้กันแล้ว ซึ่งแต่ก่อนจะมีแค่พาสปอร์ต 5 ปีครับ

เอกสารทําพาสปอร์ต เด็ก

ในขณะที่หากเป็นการทำพาสปอร์ตเด็ก (Passport เด็ก) เอกสารทำพาสปอร์ตเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี ประกอบด้วยบัตรประชาชนหรือสูติบัตรฉบับจริงของเด็ก แนบพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงของพ่อและแม่ และทั้งคุณพ่อและคุณแม่จะต้องไปเซ็นรับรองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และนำเงินค่าธรรมเนียมไปด้วย

เนื่องจากว่าในการทำพาสปอร์ตเด็กจะต้องให้พ่อแม่เซ็นยินยอมให้เด็กไปต่างประเทศ แต่ถ้าพ่อหรือแม่ไม่สามารถมาพร้อมกับเด็กในการทำพาสปอร์ตเด็กได้ หรือมากับเด็กไม่ได้เลยทั้งพ่อและแม่ สามารถไปทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ได้ที่อำเภอ, สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถื่น โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย แล้วนำหนังสือยืนยอมนี้แนบไปในวันทำพาสปอร์ตอีกที

หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสและเด็กอยู่ในความปกครองของแม่ กรณีนี้พ่อจะไม่จำเป็นต้องไปด้วยแต่ต้องมีเอกสารเพิ่มคือบันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น

หากพ่อหรือแม่หย่าร้าง ให้นำใบบันทึกการหย่า แล้วให้พ่อหรือแม่ที่ได้รับสิทธิเลี้ยงดูมาเซ็นยินยอมฝ่ายเดียวได้ และถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังมีอีกคนหนึ่งมาได้อยู่ เช่น การทำพาสปอร์ต ไม่มีพ่อ ให้นำใบมรณบัตรมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ด้วย

เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ถ้าพ่อ แม่ หรือเด็กมีการเปลี่ยนชื่อก็จะต้องนำใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย

เมื่อเอกสารพร้อมแล้วสามารถจองคิวทำพาสปอร์ตเด็กออนไลน์ได้ โดยในช่องเลขบัตรประชาชนให้กรอกเลขบัตรประชาชนของเด็กครับ หากเด็กยังไม่มีบัตรประชาชนสามารถดูเลขบัตรได้จากสูจิบัตร

ทําพาสปอร์ต กี่วันได้? ราคา?

ปกติแล้วการทําพาสปอร์ต ราคาค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 1,000 บาท ถ้ายื่นในกรุงเทพ ก็สามารถเดินทางไปรับพาสปอร์ตด้วยตัวเองภายใน 2 วันทำการ (ไม่นับวันที่ไปทำ) ส่วนการส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์จะได้รับเล่มใน 5 วันทำการ

แต่หากต้องการให้ได้เล่มในวันทำการถัดไปเลย ก็สามารถติดต่อทำพาสปอร์ต ราคาค่าธรรมเนียม 2,000 บาทได้ รับเล่มในวันทำการถัดไป (24 ชั่วโมงหลังจากชำระเงิน) ได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้น

หรือจะเลือกทำแบบด่วนพิเศษที่สามารถรับเล่มพาสปอร์ตในวันทำการเดียวกัน มีราคาค่าธรรมเนียม 3,000 บาทสำหรับพาสปอร์ต 5 ปี ส่วนพาสปอร์ต 10 ปีจะอยูที่ 3,500 บาท โดยให้รับบัตรคิวก่อน 11.30 น. แล้วยื่นคำร้องและชำระเงินให้เสร็จก่อนเที่ยง และรับเล่มภายในวันเดียวกันก่อนเวลา 16.30 น. รับเล่มได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้นเช่นกัน

ทั้งสองแบบนี้ด่วนนี้จะมีโควต้ารวมกันที่ไม่เกิน 400 เล่มต่อวัน

ทําพาสปอร์ต ที่ไหนได้บ้าง?

ปัจจุบันการทำพาสปอร์ต (Passport) สามารถจองคิวออนไลน์ได้แล้ว ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวอีกต่อไป

ซึ่งทีมงานไหนดี (NhaiDee) เคยไปทำพาสปอร์ตแบบจองคิวออนไลน์ไปแล้ว ก็ไวมากๆเลย ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จหมดแล้วโดยสามารถจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ได้ที่ https://www.qpassport.in.th/

และสามารถเช็คสถานที่ให้บริการทำหนังสือเดินทางได้ที่นี้ (ลิงก์) หรืออาจลองค้นหาในกูเกิ้ลว่า  “สำนักงานหนังสือเดินทาง ใกล้ฉัน” ก็ได้

ทําพาสปอร์ต วันเสาร์ ได้ช่วงไหน

ในบางช่วงเวลาก่อนหน้านี้กรมการกงสุลได้มีการเปิดให้ทำพาสปอร์ตได้ในวันเสาร์ เนื่องจากโดยปกติแล้วทุกสาขาสำนักงานในการทำพาสปอร์ตจะ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ซึ่งการเปิดให้ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ได้ ก็เป็นที่นิยมอย่างมาก

เพิ่มเติมคือล่าสุดกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศว่า จะมีเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ ที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน หรือ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) ชั้น 5 โซน A (10.00 – 18.00 น.) เริ่มตั่งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 ซึ่งจะมีแบบบริการทั้งด้วยตู้ทำพาสปอร์ตอัตโนมัติ (Kiosk) และบูธปกติ

 

อ้างอิง: กรมการกงสุล, กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ, เฟสบุค พาสปอร์ตไทยออนไลน์, facebook.com/passport.in.th/photos/p.2459746867605961/2459746867605961, iconicbestiary, photoroyalty and freepik, ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เพื่อความชัดเจนและแน่นอนโปรดตรวจสอบจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 02-572-8442

ไหนดี Champ

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo