เอกสารทําพาสปอร์ต 2564 ผู้ใหญ่-เด็ก: ทำที่ไหน? ต่อหมดอายุ? วันเสาร์?

พาสปอร์ต (Passport, หนังสือเดินทาง) สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของเราว่ามาจากประเทศไหน ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าการทำพาสปอร์ตของคนไทย (Passport) ต้องทำมาจากหน่วยงานไทย แต่ว่าต้องทำที่ไหน แล้วผู้ใหญ่ต้องใช้เอกสารทำพาสปอร์ต 2564 อะไรบ้าง หรือถ้าเด็กทำพาสปอร์ตใช้เอกสารอะไร, ต่อพาสปอร์ตใช้อะไรบ้าง มาดูกัน

เอกสารทําพาสปอร์ต ผู้ใหญ่

เอกสารทําพาสปอร์ต (Passport) นั้นแตกต่างกันไปตามอายุของผู้ขอทำพาสปอร์ต โดยการทำหรือต่อพาสปอร์ตจากพาสปอร์ต หมดอายุจะใช้เอกสารคล้ายกันเลย เนื่องจากหากพาสปอร์ตเล่มเก่าหมดอายุก็ต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่

โดยในกรณีที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไปจะมีเอกสารที่ต้องใช้ในการทำพาสปอร์ต (Passport) คือบัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก และเตรียมเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และถ้าเคยเปลี่ยนชื่อให้นำใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย

กรณีที่เคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า (ต่อพาสปอร์ต) ให้แนบพร้อมกับพาสปอร์ตเล่มเดิม (Passport/หนังสือเดินทางเล่มเดิม)  และถ้าหา พาสปอร์ตเดิมไม่เจอจะต้องนำใบแจ้งความมาด้วย

โดยการทําพาสปอร์ต ราคาค่าธรรมเนียมปกติอยู่ที่ 1,000 บาท ส่วนค่าจัดส่งไปรษณีย์อยู่ที่ 40-60 บาท หากต้องการได้ภายในวันเดียวหรือวันถัดไปสามารถดูในหัวข้อถัดไป: ทำพาสปอร์ตกี่วันได้

จะเห็นว่าถึงพาสปอร์ต หมดอายุ (passport หมดอายุ) ก็จะต้องทำใหม่โดยแตกต่างจากทำใหม่เพียงแค่ว่าต้องนำเล่มเก่าไปด้วย และจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ได้ตามปกติ

เพิ่มเติมนิดนึงว่าในอนาคตเราจะมี พาสปอร์ต 10ปี ให้ใช้กันแล้วจากที่ปัจจุบันเป็นพาสปอร์ต 5 ปีครับ

กลับสู่ด้านบน ↑

เอกสารทําพาสปอร์ต เด็ก

ในขณะที่หากเป็นการทำพาสปอร์ตเด็ก (Passport เด็ก) เอกสารทำพาสปอร์ตเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี ประกอบด้วยบัตรประชาชนหรือสูติบัตรฉบับจริงของเด็ก แนบพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงของพ่อและแม่ และทั้งคุณพ่อและคุณแม่จะต้องไปเซ็นรับรองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และนำเงินค่าธรรมเนียมไปด้วย

เนื่องจากว่าในการทำพาสปอร์ตเด็กจะต้องให้พ่อแม่เซ็นยินยอมให้เด็กไปต่างประเทศ แต่ถ้าพ่อหรือแม่ ไม่สามารถมาพร้อมกับเด็กในการทำพาสปอร์ตเด็กได้ หรือมากับเด็กไม่ได้เลยทั้งพ่อและแม่ สามารถไปทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ได้ที่อำเภอ, สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถื่น โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย แล้วนำหนังสือยืนยอมนี้แนบไปในวันทำพาสปอร์ตอีกที

หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสและเด็กอยู่ในความปกครองของแม่ กรณีนี้พ่อจะไม่จำเป็นต้องไปด้วยแต่ต้องมีเอกสารเพิ่มคือบันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น

หากพ่อหรือแม่หย่าร้าง ให้นำใบบันทึกการหย่า แล้วให้พ่อหรือแม่ที่ได้รับสิทธิเลี้ยงดูมาเซ็นยินยอมฝ่ายเดียวได้ และถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังมีอีกคนหนึ่งมาได้อยู่เช่นการทำพาสปอร์ต ไม่มีพ่อ ให้นำใบมรณบัตรมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ด้วย

เอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อเช่นถ้าพ่อแม่ หรือเด็กมีการเปลี่ยนชื่อก็จะต้องนำใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย

เมื่อเอกสารพร้อมแล้วสามารถจองคิวทำพาสปอร์ตเด็กออนไลน์ได้ โดยในช่องเลขบัตรประชาชนให้กรอกเลขบัตรประชาชนของเด็กครับ หากเด็กยังไม่มีบัตรประชาชนสามารถดูเลขบัตรได้จากสูจิบัตร

กลับสู่ด้านบน ↑

ทําพาสปอร์ต กี่วันได้? ราคา?

ปกติแล้วการทําพาสปอร์ต ราคาค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 1,000 บาท ถ้ายื่นในกรุงเทพ ก็สามารถเดินทางไปรับพาสปอร์ตด้วยตัวเองภายใน 2 วันทำการ (ไม่นับวันที่ไปทำ) ส่วนการส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์จะได้รับเล่มใน 5 วันทำการ

แต่หากต้องการให้ได้เล่มในวันทำการถัดไปเลย ก็สามารถติดต่อทำพาสปอร์ต ราคาค่าธรรมเนียม 2,000 บาทได้ รับเล่มในวันทำการถัดไป (24 ชั่วโมงหลังจากชำระเงิน) ได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้น

หรือจะเลือกทำแบบด่วนพิเศษที่สามารถรับเล่มพาสปอร์ตในวันทำการเดียวกัน มีราคาค่าธรรมเนียม 3,000 บาท โดยให้รับบัตรคิวก่อน 11.30น. แล้วยื่นคำร้องและชำระเงินให้เสร็จก่อนเที่ยง และรับเล่มภายในวันเดียวกันก่อนเวลา 16.30 น. รับเล่มได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้นเช่นกัน

ทั้งสองแบบนี้ด่วนนี้จะมีโควต้ารวมกันที่ไม่เกิน 400 เล่มต่อวัน

กลับสู่ด้านบน ↑

ทําพาสปอร์ต ที่ไหนได้บ้าง?

ปัจจุบันการทำพาสปอร์ต (Passport) สามารถจองคิวออนไลน์ได้แล้ว ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวอีกต่อไป โดยมีสาขาที่เปิดให้บริการแบบจองคิวออนไลน์อยู่ 5 สาขา คือ กรมการกงสุล (ถนนแจ้งวัฒนะ), สาขาศรีนครินทร์ (ตึกธัญญาพาร์ค), ปิ่นเกล้า (สายใต้ใหม่), MRT คลองเตย และเมืองพัทยา (ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว) ครับ

ซึ่งทีมงานไหนดี เคยไปทำพาสปอร์ตแบบจองคิวออนไลน์ไปแล้ว ก็ไวมากๆเลย ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จหมดแล้วโดยสามารถจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ได้ที่ https://www.qpassport.in.th/

ในกรุงเทพจะมีอีกที่คือมีนบุรี แต่หากต้องการสาขาอื่นๆ ในต่างจังหวัดคือ: ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก, บิ๊กซีนครสวรรค์, ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี, หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น, ศาลากลางอุบลราชธานี, ศาลากลางนครราชสีมา, ลานค้าชุมชน จันทบุรี, ศาลาประชาคม สุราษฯ, ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต, ศูนย์ราชการ สงขลา และ ศอ.บต. ยะลา โดยอาจจะลองค้นหาในกูเกิ้ลว่า  “สำนักงานหนังสือเดินทาง ใกล้ฉัน” ก็ได้

และสำหรับช่วงปี 2564 ก็ได้เปิดให้ทำพาสปอร์ตได้แล้ว ตามวันและเวลาดังนี้

กลับสู่ด้านบน ↑

ทําพาสปอร์ต วันเสาร์ ได้ช่วงไหน

ในบางช่วงเวลากรมการกงสุลก็จะมีเปิดให้ทำพาสปอร์ตได้ในวันเสาร์ เนื่องจากโดยปกติแล้วทุกสาขาสำนักงานในการทำพาสปอร์ตจะ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ซึ่งการเปิดให้ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ได้ ก็เป็นที่นิยมอย่างมาก

ซึ่งล่าสุดกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ของขวัญปีใหม่ ให้ประชาชนสามารถทำพาสปอร์ตวันเสาร์ได้ และจองคิวออนไลน์ได้ด้วย โดยสามารถทำได้ที่ ปิ่นเกล่า (ขนส่งสายใต้ใหม่), ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์, MRT คลองเตย และมีนบุรี มีราคาค่าธรรมเนียมเท่ากับปกติ

โดยในการทำพาสปอร์ตวันเสาร์มีรอบการทำเพียง 4 วันเท่านั้นคือ 14 ธันวาคม 2562, 21 ธันวาคม 2562, 11 มกราคม 2563, 18 มกราคม 2563 สำหรับวันนอกจากนี้ยังคงต้องรอประกาศจากกรมการกงสุลต่อไปว่าจะมีการขยายเวลาหรือไม่

โดยสำหรับผู้ที่พลาดวันเวลาด้านบนไปนั้น เมื่อดูข้อมูลเก่าเพื่อคาดการณ์พาสปอร์ต วันเสาร์ 2563 เพิ่มเติม พบว่าในปี 2562 มีการเปิดให้ทำพาสปอร์ต วันเสาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่งานกงสุลแฟร์ ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 หรือถ้าย้อนไปในปี 2561 ก็มีการเปิดให้ทำพาสปอร์ต วันเสาร์ เมื่อช่วง 17 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2561 ก็ต้องมาคอยดูกันว่าในปี 2563 จะมีการเปิดให้ทำวันเสาร์เพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่

อ้างอิง: กรมการกงสุล, กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ, เฟสบุค พาสปอร์ตไทยออนไลน์, facebook.com/passport.in.th/photos/p.2459746867605961/2459746867605961, iconicbestiary, photoroyalty and freepik, ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เพื่อความชัดเจนและแน่นอนโปรดตรวจสอบจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 02-572-8442

--โฆษณา--

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like
เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะ

ไหนดี
Logo