เตรียมเอกสาร พักหนี้ 2 เดือน ไม่เก็บเงินต้น-ดอกเบี้ย ใครได้บ้าง

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับธนาคารออกมาตราการ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ให้กับทั้งลูกจ้างและนายจ้างที่กระทบจากการล็อคดาวน์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มที่มีสิทธิพักหนี้คือ

พักหนี้ 2 เดือน กลุ่มที่ต้องปิดกิจการ

 • ลูกจ้างและนายจ้างของกิจการที่ต้องปิดกิจการจากคำสั่งภาครัฐ
 • ได้เลื่อนการชำระออกไป 2 เดือน คือ ก.ค.-ส.ค. 2564
 • ธนาคารจะไม่เก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ทันทีหลังหมดมาตราการ
 • ได้ทั้งกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด และนอกพื้นที่ควบคุม
 • ใครได้สิทธิบ้าง? กิจการที่ถูกปิดกิจการจากคำสั่งภาครัฐคือ
  • นวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม ใน กทม. และปริมณฑล 6 จังหวัด
  • ร้านค้าอื่นในห้างสรรพสินค้า ที่ไม่ใช่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคาร ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านมือถือ ใน 6 จังหวัด
  • สั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง
  • กิจการอื่นๆที่ถูกปิดกิจการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

ช่วยเหลือ กลุ่มที่เปิดกิจการได้

 • ลูกจ้างและนายจ้าง ของกิจการที่ยังเปิดได้อยู่ แต่รายได้ลดลงเพราะคำสั่งภาครัฐ
 • ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น
 • ใครได้สิทธิบ้าง? ที่สามารถเปิดได้แต่กระทบจากคำสั่งภาครัฐคือ
  • ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ทานในร้านไม่ได้ และเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ใน 6 จังหวัด
  • ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ซึ่งกระทบจากการสั่งปิดเวลา 20.00 ถึง 04.00 น. ใน 6 จังหวัด
  • ระบบขนส่งสาธารณะ ที่กระทบจากการปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ใน 6 จังหวัด
  • กิจการอื่นๆที่แต่ละธนาคารกำหนด

วิธีเตรียมเอกสาร และลงทะเบียน

การเตรียมข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหนี้พิจารณาได้อย่างรวดเร็ว จึงควรเตรียมเอกสารดังนี้

ลงทะเบียนพักหนี้

เมื่อเช็คสิทธิการพักหนี้แล้วอยู่ในกลุ่มที่ถูกสั่งปิดกิจการหรือได้รับผลกระทบ สามารถเตรียมเอกสารและติดต่อกับธนาคารต้นสังกัด ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยจะมีประกาศจากแต่ละธนาคารอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ธนาคารกรุงเทพ 1333
 • ธนาคารกรุงไทย 02-111-1111
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572
 • ธนาคารกสิกรไทย 02-888-8888
 • ธนาคารเกียนตินาคินภัทร 02-165-5555
 • ธนาคาร CIMB Thai 02-626-7777
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต 1428
 • ธนาคารทิสโก้ 02-080-6000
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ 02-777-7777
 • ธนาคาร UOB 02-285-1555
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1327
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 02-724-4000
 • ธนาคาร ICBC 02-629-5588
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 02-203-6500

ไหนดี Champ

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo