มาดู 10 เทคนิคการขาย! ทำอย่างไร ให้ได้กำไรปัง ๆ

       

          อาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่สามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลและมีรายรับเข้าเป็นรายวันเลยก็ว่าได้ ในปัจจุบันช่องทางการค้าขายมีมากมายหลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, TikTok เป็นต้น แต่จำนวนคู่แข่งก็มีปริมาณมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเราควรศึกษาและหาวิธีเพิ่มยอดขาย เพื่อให้ได้ผลกำไรที่มากขึ้นให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจที่ข้าวของแพง กำลังการซื้อที่น้อย คนตัดสินใจซื้อยาก บทความนี้มีเทคนิคดี ๆ ในการค้าขายมาให้ทุกท่านได้อ่านกัน

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

  • เราควรทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร ควรเริ่มต้นเรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย โดยการสำรวจความต้องการของลูกค้า ด้วยการสอบถามลูกค้าโดยตรงถึงความต้องการเพื่อให้ลูกค้าตอบกลับให้ได้มากที่สุด ถ้าเริ่มต้นได้ดีก็ส่งผลให้สามารถเพิ่มยอดขายได้เช่นเดียวกัน เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้นกำไรก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน

การเลือกประเภทของสินค้า

  • เมื่อเราทราบแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร เราก็จะสามารถเลือกประเภทสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการนำเสนอผ่าน Content Marketing ว่าสินค้าสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างไร เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้ทราบถึงรายละเอียดสินค้าและเป็นการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายด้วย กลุ่มเป้าหมายเพิ่ม ยอดขายเพิ่มและกำไรก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

คำนวณบัญชี ต้นทุน

  • เรื่องบัญชี-ต้นทุน เป็นเรื่องสำคัญในการค้าขาย เพราะจะทำให้เราสามารถทราบงบประมาณค่าใช้จ่าย ต้นทุนของสินค้า เพื่อวางแผนในการขายให้ได้มาซึ่งผลกำไร

การกำหนดราคาสินค้า

  • การกำหนดราคาสินค้าต้องสอดคล้องกับต้นทุน โดยตั้งราคาให้ครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดและบวกผลกำไรเข้าไปในราคาสินค้าด้วย

การจัดระบบการขาย

  • การจัดระบบการขาย มีความสำคัญจะทำให้เราทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ ขั้นตอน ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้าขาย สร้างความประทับใจให้ลูกค้า สามารถเพิ่มปริมาณลูกค้าได้ กำไรก็ตามมาด้วย

โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

  • โปรโมชั่นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยดึงดูดลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว
   • บัตรสะสมแต้มหรือระบบคะแนนที่กระตุ้นให้ลูกค้ามีความอยากซื้อมากขึ้นด้วย เพื่อแลกของแถม
   • การสะสมยอดซื้อ เป็นวิธีเพิ่มยอดขายที่เหมาะกับสินค้าที่มีราคาสูง เพื่อใช้เป็นส่วนลด
   • การชิงโชค คนไทยชอบการเสี่ยงโชคและลุ้นรางวัล วิธีนี้เป็นวิธีเพิ่มยอดได้อย่างสุดปัง

เพิ่มตัวเลือกสินค้าหรือบริการ

  • การเพิ่มจำนวนสินค้าหรือตัวเลือกเป็นการลงทุนค่อนข้างสูง หากต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ จะทำให้เพิ่มยอดขายในอนาคตได้ แต่ต้องศึกษาการตลาด ความต้องการและความสนใจของลูกค้าเดิมและตลาดใหม่ให้รอบคอบก่อน

    

ขยายช่องทางการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์

   • ปัจจุบันผู้คนหันมาซื้อสินค้าออนไลน์กันเป็นหลัก ส่งผลให้การขายสินค้าเพียงช่องทางเดียว ไม่สามารถตอบโจทย์การค้าขายในปัจจุบันได้ ดังนั้นเราควรขยายช่องทางการค้าขายไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและยอดขายนั่นเอง ผลกำไรก็เพิ่มขึ้น

กระตุ้นการขายผ่านการบอกต่อแบบปากต่อปาก

  • เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการประชาสัมพันธ์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการบอกจากลูกค้าจริง ๆ โดยเป็นการรีวิวตามแพลตฟอร์มและสื่อโซเชียลต่าง ๆ สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้า

กลยุทธ์ปิดการขาย

  • นำเสนอสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ลูกค้าสนใจ ถือเป็นอีกวิธีเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและเป็นโอกาสให้ลูกค้าจะสนใจเพิ่มเติมเข้าไป ทำให้ยอดขายเพิ่มและขายสินค้าอื่นเพิ่มได้อีกด้วย

          เทคนิคดี ๆ ที่นำมาให้ได้อ่านคงเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในการค้าขาย สำหรับท่านที่คิดว่าจะทำอาชีพค้าขายใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่ออนาคตได้เช่นเดียวกัน เพราะปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน การค้าขายเราควรจะวางแผนการตลาดให้ดี เพื่อให้มียอดขายพุ่ง กำไรปังด้วยไหนดี
Logo