ส่อง 7 เทรนด์อาชีพใหม่ สายไหนน่าสนใจสุด ในปี 2023

     

          เมื่อใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกที หลายคนจึงถือโอกาสนี้มองหาเส้นทางการทำงานใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเลื่อนตำแหน่ง, การเปลี่ยนบริษัทใหม่ หรือแม้แต่การทำงานสายอาชีพใหม่ วันนี้ ไหนดี จึงอยากพาทุกท่านมาสำรวจเทรนด์อาชีพปี 2023 ว่าสายอาชีพไหนยังคงเป็นที่ต้องการสูงในตลาดแรงงาน

 1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

  • ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งมีค่ายิ่ง ต่อองค์กรและบริษัทต่าง ๆ เพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า และช่วยวางแผนธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล มีความต้องการในตลาดแรงงานมาขึ้นเรื่อย ๆ เรียกได้ว่าเป็นที่ขาดแคลนของตลาดเลยก็ว่าได้ ส่งผลให้ค่าตอบแทนสูงตามไปด้วย และดียิ่งไปกว่านั้นคือไม่ต้องจบสายคอม ฯ ก็ทำได้ เพียงแค่มีความใฝ่รู้ เข้าคอร์สเรียน เพิ่มทักษะก็พอ
 2. วิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ (Machine Learning Engineer)

  • จากการสำรวจของ Linkedin แพลตฟอร์มด้านการทำงานพบว่า มีการจ้างงานอาชีพวิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้น 32% ระหว่างปี 2562 – 2563 เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ เห็นถึงความสำคัญของการใช้ Machine Learning ในการพัฒนาธุรกิจ และยังช่วยให้กิจการไม่ถูก Disruption อีกด้วย สำหรับใครที่สนใจงานสายนี้ทักษะที่ต้องมีก็หนีไม่พ้น สถิติและความน่าจะเป็น, Data modelling, โปรแกรมภาษาต่าง ๆ อย่าง Python หรือ C+++, และ AI algorithms
 3. พยาบาล (Nurse)

  • เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราคุ้นเคยกับดี และมีการคาดการณ์ว่าความต้องการพยาบาลวิชาชีพจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต เนื่องมาจากสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นในหลายประเทศ ความต้องการพยาบาลเพื่อมาดูแลประชากรกลุ่มนี้ จึงมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้พยาบาลยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความมั่นคงสูง และสามารถเลือกที่จะทำงานได้ทั้งภาครัฐหรือเอกชน โดยทั่วไปแล้วอาชีพพยาบาลจะต้องเริ่มจากการเรียนพยาบาลศาสตร์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และตามมาด้วยการสอบใบประกอบวิชาชีพ
 4. นักวิเคราะห์การตลาด (Marketing Analyst)

  • มีความใกล้เคียงกับ Data Scientist ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก แต่นักวิเคราะห์การตลาด มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลด้าน Marketing และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้สร้างแคมเปญต่าง ๆ และช่วยวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดังนั้น นักวิเคราะห์การตลาด จึงจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งด้านธุรกิจ, สถิติ และต้องมีความสามารถในการนำเสนอผลงานอีกด้วย
 5. Network Security

  • เป็นอีกกลุ่มอาชีพที่มีความสำคัญมากกับหลายองค์กร เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลบริษัทและลูกค้า ยิ่งหากเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่นข้อมูลด้านการเงิน หรือสุขภาพ ยิ่งจำเป็นต้องมีระบบ Cyber security ที่ดี สำหรับใครที่สนใจงานสายนี้ก็ต้องมีความรู้และใบประกาศในหลายทักษะ เช่น Secure network architecture, Threat modeling, Cloud security, Firewalls, Encryption solutions, และ Secure coding practice เป็นต้น
 6. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

  • มีหน้าที่หลักในการช่วยจัดการทรัพยากรภายในบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการบริหารคนในทีม แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และวางแผนงาน ซึ่งในแต่ละบริษัทก็อาจจะมีมากกว่า 1 คน ยิ่งถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ก็จะมี Project manager หลายคน เพราะมีหลายโปรเจคให้ดูแล โดยทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับตำแหน่งนี้คือ ภาวะผู้นำ, การบริหารเวลา, ความสามารถในการวางแผน, และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Human Resources Roles)

  • ฝ่าย HR เป็นหน่วยงานที่มีอยู่ในทุกองค์กร โดยมีหน้าที่หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น การรับคนเข้าทำงาน, Outsource งานให้ Freelance, จัดฝึกอบรม, และดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน สำหรับทักษะของงานประเภทนี้คงหนีไม่พ้น การมีมนุษสัมพันธ์ที่ดี, ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ, และมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม

Reference:

 • Emeritus.  (2565).  Here are the 10 Best Jobs to Move Into in 2023.  สืบค้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565, จากhttps://bit.ly/3UzB0z7
 • ANDY KIERSZ.  (2562).  The 30 best high-paying jobs of the future.  สืบค้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565, จาก https://bit.ly/3UoHrow
 • JOBS MARKET INSIGHT. (2565). 10 อาชีพมาแรง ฐานเงินเดือนสูง ปี 2023.  สืบค้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565, จาก https://bit.ly/3UrurOL

ไหนดี
Logo