“DR” เครื่องมือช่วยนักลงทุนไทยซื้อ-ขายหุ้น ไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศ

นักลงทุนหลายคนอาจเคยมีประสบการณ์ลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าอยากกระจายความเสี่ยงพร้อมกับเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้มากขึ้น อาจต้องมองหาการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ซึ่งในบทความนี้ ไหนดี จะพาไปทำความรู้จักกับ DR ว่าคืออะไร? เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างไร? มีจุดเด่นอะไรบ้าง? ไปดูรายละเอียดได้เลย

“DR” เครื่องมือช่วยนักลงทุนไทยซื้อ-ขายหุ้น ไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศ

“DR” คืออะไร?

              DR ย่อมาจาก “Depositary Receipt” หมายถึง ใบแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สิน เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถซื้อ-ขายหุ้นต่างประเทศได้โดยไม่ต้องไปเปิดบัญชีซื้อ-ขายหุ้นในต่างประเทศ

“หลักการทำงาน” ของ DR

 1. บริษัทผู้รับฝาก (Depositary) ในประเทศไทย จะทำสัญญากับบริษัทในต่างประเทศ เพื่อซื้อหุ้นของบริษัทนั้นมาเก็บไว้
 2. บริษัทผู้รับฝากจะออก DR ขึ้นมาจำนวนหนึ่ง โดย 1 DR จะแทนหุ้นต่างประเทศจำนวน 1 หุ้น หรืออาจจะเป็นเศษส่วนของหุ้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ระบุไว้
 3. นักลงทุนไทยสามารถซื้อ-ขาย DR ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เหมือนกับการซื้อขายหุ้นทั่วไป

จุดเด่นของ DR มีอะไรบ้าง?

1. เพิ่มโอกาสการลงทุน

 • นักลงทุนไทยสามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้โดยไม่ต้องไปเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นในต่างประเทศ
 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
 • สามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่มีศักยภาพ เติบโตดี แต่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย

2. ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 • DR ซื้อขายเป็นเงินบาทไทย นักลงทุนไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 • ช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียจากอัตราแลกเปลี่ยน

3. สะดวก รวดเร็ว

 • ซื้อขาย DR ได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เหมือนกับการซื้อขายหุ้นทั่วไป
 • ไม่ต้องไปเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นในต่างประเทศ
 • ประหยัดเวลาและค่าธรรมเนียม

4. ข้อมูลครบถ้วน

 • บริษัทผู้รับฝากมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศที่อ้างอิง
 • นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนได้ง่าย

5. ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ

 • เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น
 • ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา DR

6. ตลาดมีสภาพคล่อง

 • มีนักลงทุนสนใจซื้อขาย DR
 • ซื้อขายได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

7. ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

 • ช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทย
 • เพิ่มสภาพคล่อง และกระจายความเสี่ยงในตลาด

8. เหมาะกับนักลงทุนทุกประเภท

 • ทั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน
 • เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง
 • เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่มีศักยภาพ

ตัวอย่าง DR ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • BAKK : ใบแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สิน หมายถึง หุ้นของบริษัท Alibaba Group Holding Limited
 • BTS : ใบแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สิน หมายถึง หุ้นของบริษัท BlackRock, Inc.
 • CHJ : ใบแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สิน หมายถึง หุ้นของบริษัท China Mobile Ltd.

อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน DR ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทั่วไป ไหนดี แนะนำให้นักลงทุนทุกคนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

ไหนดี
Logo