SME มีเฮ เมื่อออมสินให้กู้สินเชื่อธุรกิจรายย่อย 2023

          ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ที่กำลังซื้อของผู้บริโภคค่อย ๆ ฟื้นตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งมีการเปิดประเทศและเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทำให้เศรษฐกิจการค้าขายภายในประเทศคึกคักขึ้นต่อเนื่อง ผู้ประกอบการหลายคนอาจเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะฟื้นฟูกิจการ หรือขยายกิจการเพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้า แต่อาจจะกังวลว่าจะไปขอสินเชื่อที่ไหนดี ในปี 2023 นี้ก็ไม่ต้องกังวลไป

            ไหนดี ขอแนะนำ สินเชื่อสำหรับธุรกิจรายย่อยของธนาคารออมสิน ที่ให้ SME ยิ้มกว้างขึ้นกับเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจ โดยรายละเอียดสินเชื่อธุรกิจรายย่อยธนาคารออมสินจะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

สินเชื่อธุรกิจรายย่อยธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อ SME เติบโต

ใครขอกู้ “สินเชื่อธุรกิจรายย่อย” ของธนาคารออมสินได้บ้าง ?

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • นำสินเชื่อไปประกอบธุรกิจที่แสวงหากำไร เช่น กิจการค้าขาย, ธุรกิจบริการ, อุตสาหกรรม เป็นต้น
 • นำสินเชื่อไปไถ่ถอนจำนองจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ

รายละเอียด “สินเชื่อธุรกิจรายย่อย” ของธนาคารออมสินเป็นอย่างไร ?

 • สินเชื่อธุรกิจรายย่อยออมสินให้วงเงินกู้ 200,000 – 1,000,000 บาทต่อราย
 • แบ่งประเภทการกู้เป็น 2 แบบ คือ วงเงินระยะสั้นสามารถชำระคืนใน 1 ปี และวงเงินระยะยาว ชำระคืนไม่เกิน 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 40%

“สินเชื่อธุรกิจรายย่อยออมสิน” ต้องใช้หลักประกันหรือไม่ ?

          สำหรับผู้ที่อยากกู้เงินสินเชื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารออมสิน จำเป็นต้องใช้หลักประกัน โดย ไหนดี ขอสรุปหลักประกันที่สามารถนำมาใช้กู้เงินได้ ดังนี้

 • ใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินเปล่า หรือห้องชุดต่าง ๆ
 • สิทธิการเช่าแผงหรือร้านค้า
 • ยานพาหนะที่เราใช้ประกอบธุรกิจ เช่น รถบรรทุก, รถกระบะ ฯลฯ
 • บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

“สินเชื่อธุรกิจรายย่อย” ของธนาคารออมสินใช้เอกสารอะไรบ้างในการกู้ ?

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือเอกสารแสดงกิจการการค้าของผู้กู้ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ, สัญญาเช่าร้าน เช่าแผง, รูปถ่ายกิจการ เป็นต้น
 • รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารแสดงเงินหมุนเวียนในกิจการ
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ขอกู้ในหลักประกันต่าง ๆ

“สินเชื่อธุรกิจรายย่อย” ของธนาคารออมสินดีอย่างไร ?

 • เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการดอกเบี้ยถูก
 • กู้ได้นานสูงสุดถึง 10 ปี ซึ่งมากกว่าสินเชื่อทั่วไป
 • กฎเกณฑ์มีเงื่อนไขไม่เยอะ กู้ง่าย ได้เงินเร็ว
ค้นหาสินเชื่อดูกู้เงินทั้งหมด

Natthasit S.

ผู้สนใจและศึกษาในด้านการเงินและการลงทุน, การพัฒนาธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารองค์กร โดยมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา Dealer Business Partner Advisor ให้กับกลุ่ม SCG และประสบการณ์ทำงานในบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อที่โตโยต้า ลีสซิ่ง Toyota Leasing (Thailand)

ไหนดี
Logo