[คู่มือ] วางแผนการเงินให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก-วัยสูงอายุ

การวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม การวางแผนการเงินที่ดีควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กและปรับเปลี่ยนไปตามช่วงวัยต่าง ๆ ซึ่งในบทความนี้ ไหนดี จะพาคุณไปดูว่าควรวางแผนการเงินอย่างไรให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยกัน

วางแผนการเงินอย่างไรให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

วางแผนการเงิน “วัยเด็ก”

 • ปลูกฝังนิสัยที่ดี: สอนให้เด็ก ๆ รู้จักคุณค่าของเงิน เริ่มต้นเก็บออม ให้เด็กเรียนรู้ความสำคัญของการออมเงิน ให้รางวัลเมื่อเด็กออมเงินได้ ฝึกการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์: ช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้การจัดการเงิน เริ่มต้นเก็บเงินสำหรับอนาคต
 • สอนให้รู้จักแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ: เช่น ค่าใช้จ่าย การออม การบริจาค เป็นต้น
 • สนับสนุนให้เด็ก ๆ หางานพิเศษ: ช่วยให้เด็ก ๆ มีรายได้เป็นของตัวเอง เรียนรู้การทำงาน และมีความรับผิดชอบ

หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดการสอนลูกใช้เงิน ตามแต่ละช่วงวัยได้ที่บทความ สอนลูกใช้เงิน ออมอย่างไรให้มีเงินใช้ในอนาคต

วางแผนการเงิน “วัยรุ่น”

 • ตั้งเป้าหมายทางการเงิน: กำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน เช่น การศึกษา การท่องเที่ยว การซื้อรถ ซื้อบ้าน ฯลฯ
 • วางแผนการออมเงิน: หาช่องทางการออมเงินที่เหมาะสม เช่น ฝากเงินออม ลงทุนในกองทุนรวม ซื้อประกันชีวิต เป็นต้น และเริ่มออมเงินอย่างจริงจังโดยตั้งเป้าหมายทางการเงิน เช่น เรียนต่อ ซื้อรถ เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงหนี้สิน: พยายามหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น เช่น หนี้บัตรเครดิต เป็นต้น
 • เรียนรู้การลงทุน: ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการกระจายความเสี่ยง เริ่มต้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

วางแผนการเงิน “วัยทำงาน”

 • สร้างรายได้หลักที่มั่นคง: หางานที่มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและการออม
 • สร้างรายได้เสริม: หางานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น
 • จัดสรรเงินให้เหมาะสม: แบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนสำหรับค่าใช้จ่าย การออม การลงทุน และประกัน
 • ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง: ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้น
 • วางแผนภาษี: ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษี วางแผนเพื่อลดหย่อนภาษี
 • วางแผนประกัน: เลือกซื้อประกันที่เหมาะสมกับความต้องการ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ฯลฯ
 • ตั้งเป้าหมายการออมเงิน: เป็นการตั้งเป้าในระยะยาวอย่างชัดเจน เช่น ออมเพื่อซื้อบ้าน เริ่มต้นเก็บเงินสำหรับวางแผนเกษียณ เป็นต้น โดยควรออมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 20% ของรายได้
 • หลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จำเป็น: ยกเว้นหนี้เพื่อการลงทุน เช่น สินเชื่อบ้าน เป็นต้น

วางแผนการเงิน “วัยผู้ใหญ่”

 • ปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสม: ทบทวนเป้าหมายและความต้องการด้านการเงินในระยะยาว
 • จัดการหนี้สิน: ชำระหนี้สินที่มีให้หมดโดยเร็วที่สุด รักษาระดับหนี้สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่าใช้หนี้เพื่อการบริโภค
 • ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ: ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อรักษาเงินต้น
 • เตรียมพร้อมสำหรับวางแผนเกษียณ: ตรวจสอบเงินสะสมสำหรับวัยเกษียณ วางแผนเพิ่มเติมหากยังไม่เพียงพอ
 • วางแผนการเงินเกี่ยวกับลูก: วางแผนสำหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสำหรับบุตร (ถ้ามี)

วางแผนการเงิน “วัยสูงอายุ”

 • ลดความเสี่ยงในการลงทุน: โดยปรับพอร์ตการลงทุนให้เน้นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย
 • บริหารเงินอย่างชาญฉลาด: ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด สำรองเงินออมไว้อย่างเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการถูกหลอกลวง
 • แบ่งเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ: ประเมินและสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
 • วางแผนภาษีมรดก: วางแผนจัดการมรดกและการถ่ายโอนทรัพย์สินให้กับทายาท ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษีมรดก วางแผนเพื่อลดหย่อนภาษี

เป็นอย่างไรกันบ้างกับแผนการเงินในแต่ละช่วงวัย ไหนดี คาดว่าหลายคนน่าจะเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้ไม่มากก็น้อย สิ่งสำคัญคือการวางแผนล่วงหน้าและปรับแผนอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงชีวิตนั่นเอง

ไหนดี
Logo