ประกันสังคม

ประกันสังคม

หลังจากที่ประกันสังคมขยายความคุ้มครองให้อาชีพอิสระสามารถเข้าระบบประกันสังคมได้ด้วย ในขณะที่พนักงานประจำและผู้ที่ตกงานก็ยังอยู่ในประกันสังคมได้เช่นกัน ...

ในแต่ละเดือนที่เราจ่ายเงินสมทบประกันสังคมนั้น ก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่จัดเก็บเข้าเป็นเงินสะสมประกันสังคม ...

สิทธิประกันสังคมคนท้อง หรือสิทธิของคู่สมรสนั้น สามารถใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม และสิทธิการฝากครรภ์ ประกันสังคม ...

อีกประโยชน์หนึ่งของประกันสังคมคือเราสามารถขอเงินชดเชย ถ้าเราว่างงานจากการลาออกหรือถูกเลิกจ้างได้ โดยถ้าคุณจ่ายสมทบประกันสังคมมาไม่ต่ำกว่า 6 ...

สิทธิประกันสังคม มาตรา 33,39,40 มีอะไรบ้าง สิทธิประกันสังคม มาตรา 33 อัพเดท! ในสิทธิประกันสังคมช่วงโควิดระลอกใหม่ 2564 ทางประกันสังคมช่วยเพิ่มเติม ...

ไหนดี
Logo