ปิดบัญชีธนาคาร กสิกร,กรุงเทพ,กรุงไทย 2564 – ปิดต่างสาขา,ปิดออนไลน์ได้ไหม

ปิดบัญชีธนาคาร ธนาคารไหนปิดบัญชีต่างสาขาได้บ้าง อยากปิดออนไลน์ทำยังไง

หลายครั้งที่เราเปิดบัญชีธนาคารไว้หลายธนาคารเช่น เปิดไว้ตามที่ทำงานกำหนด หรือพนักงานชวนให้เปิดไว้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็พบว่าเราไม่ได้ใช้บัญชีเหล่านั้น มิหน้ำซ้ำบางครั้งเงินในบัญชีมีไม่เพียงพอกับปริมาณขั้นต่ำที่จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ทำให้โดนหักเงิน หรือเป็นหนี้ธนาคารก็มี

เกิดเป็นความต้องการที่จะขอปิดบัญชีธนาคารนั้นๆ และคำถามที่ว่า ปิดบัญชีออนไลน์ได้ไหม หรือถ้าจะปิดที่สาขาต้องไปสาขาที่เปิดมั้ย ทำต่างสาขา/ต่างจังหวัดได้รึเปล่า ถ้าปิดบัญชีไม่มีสมุดละ ใช้อะไรบ้าง ในปัจจุบันคำตอบของคำถามนี้ก็แตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ไหนดี (Nhaidee) มีคำตอบ

สำคัญ! ปิดบัญชียังไงให้ได้เงินครบ

อย่างแรก อยากให้ทุกท่านทราบตรงกันก่อนว่า เมื่อเราปิดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์นั้น เราควรจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในสัดส่วนของเดือนที่ธนาคารยังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยให้เราด้วย (โดยทั่วไปธนาคารมักจะจ่ายดอกเบี้ยให้ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี )

ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อเราทำเรื่องขอปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะให้เราเขียนใบคำขอถอนเงินออกจากบัญชี เพื่อนำเงินออกจากบัญชีก่อนปิดบัญชี ตรงนี้เองเราไม่ควรที่จะเขียนยอดเงินเป็นเฉพาะจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี

แต่เราควรรวมยอดดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับโอนเข้าไปด้วย หรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นอาจเขียนในใบถอนเงินว่า “ปิดบัญชี” ไปเลยเพื่อให้ระบบ (หรือพนักงาน) คำนวณยอดดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับมาให้เราด้วย (อ้างอิงจาก นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง)

อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือหากพนักงานขอร้องว่าอย่าเพิ่งปิดบัญชีเลย คงเงินเหลือไว้นิดหน่อยก็ได้ ในส่วนนี้เราก็ต้องระวังให้เงินที่คงเหลือในบัญชี มีเพียงพอกับขั้นต่ำที่จะได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ในกรณีที่บัญชีไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานานๆ

เรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญครับ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกๆท่านปิดบัญชีเงินฝากอย่างถูกต้องและได้รับดอกเบี้ยที่ควรได้ และไม่ถูกกินเงินจากเงินคงเหลือในบัญชีนั้นเอง

ปิดบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

ในการปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ สามารถยื่นคำร้องที่สาขาที่เปิดบัญชี โดยเตรียมเอกสารคือสมุดบัญชีตัวจริง (หากสมุดบัญชีหาย คลิกอ่านที่นี้เพื่อออกสมุดใหม่ก่อน) พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริง

หลังจากนั้นธนาคารจะให้เขียนใบถอนเงิน ซึ่งในจุดนี้เองเราควรสอบถามให้มั่นใจว่าธนาคารได้คำนวณดอกเบี้ยรวมไปกับยอดเงินคงเหลือในบัญชีด้วย เนื่องจากโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้อัตโนมัติทุก 6 เดือน แต่ดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยรายวัน เราควรได้รับดอกเบี้ยตามสัดส่วนที่ธนาคารยังไม่ได้โอนให้ด้วยนั้นเอง

ปิดบัญชีกรุงเทพ

แน่นอนว่าบางท่านอาจไม่สะดวกเดินทางไปยังสาขาที่เปิดบัญชีไว้ ทางทีมงานไหนดี ได้โทรศัพท์สอบถามกับบัวหลวง โฟน 1333 พบว่าอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือการติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาใดก็ได้เพื่อถอนเงินออกหรือโอนเงินไปบัญชีอื่นก่อน ให้ยอดเงินเป็น 0 บาท แล้วจึงเดินทางไปปิดบัญชีธนาคารที่สาขาที่เปิดภายหลัง

จุดที่สำคัญคือหากเลือกทำวิธีที่สองนั้น ควรเลือกปิดบัญชีให้ยอดเงินเป็น 0 เลย เพราะธนาคารกรุงเทพมีเงื่อนไขด้านค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากอยู่ที่ 50 บาทต่อเดือน หากมีเงินในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท และบัญชีไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลา 1 ปี

สาเหตุที่วิธีสองช่วยให้ปิดบัญชีได้คือธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ หากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีได้เป็นเวลา 365 วันโดยประมาณ ธนาคารได้แจ้งอีกว่าระบบจะไม่ตามตัดยอดจากบัญชีอื่น บัญชีไหนไม่เคลื่อนไหวก็จะตัดยอดจากบัญชีนั้นๆเท่านั้น

ดังนั้นหากท่านเลือกที่จะไม่เดินทางไปปิดบัญชีกรุงเทพ ที่สาขาที่เปิดบัญชี อาจลองเลือกใช้วิธีหลังได้ครับ หากโอนเงินออกออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking แล้วทำตามวิธีหลังนี้ ก็จะเสมือนเป็นการปิดบัญชี ธ.กรุงเทพ ออนไลน์เลย ทั้งนี้แนะนำให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง 1333 อีกครั้งเพื่อความชัดเจนและเผื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในอนาคตนะครับ

ปิดบัญชี ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank)

ในการปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถทำการปิดบัญชีเงินฝากได้ทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสาขาที่เปิดบัญชี

โดยสามารถปิดบัญชีโดยนำบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมกับสมุดบัญชีธนาคารตัวจริง ติดต่อที่สาขาเพื่อทำการขอปิดบัญชี เมื่อทำการปิดบัญชีธนาคารแจ้งว่าระบบจะคำนวณดอกเบี้ยส่วนที่ยังไม่ได้รับให้อัตโนมัติเลย

ในกรณีที่ไม่มีสมุดบัญชี จะต้องทำการปิดบัญชีที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น เพื่อขอออกสมุดบัญชีธนาคารกสิกรเล่มใหม่ก่อน และชำระค่าธรรมเนียมการออกสมุดใหม่ (อ่านต่อเกี่ยวกับสมุดบัญชีกสิกรไทยหาย)

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่ทำสมุดบัญชีหายและไม่ต้องการเดินทางไปยังสาขาที่เปิดบัญชี สามารถทำจากต่างสาขาได้ คือการถอนเงินออกจากบัญชีให้เหลือ 0 บาท แล้วให้บัญชีปิดไปเองภายหลัง

โดยอ้างอิงจากเงื่อนไขว่าหากเงินในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาท ต่อเดือน และบัญชีจะถูกปิดอัตโนมัติหลังจากที่ไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีได้เป็นระยะหนึ่ง

ทั้งนี้เราจะแนะนำให้ติดต่อปิดบัญชีกับสาขาจะดีที่สุดนะครับ เพราะคุณสามารถตรวจสอบดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับ อีกทั้งยังหมดห่วงเพราะบัญชีธนาคารถูกปิดไปตั้งแต่วันที่เราดำเนินการเลย ส่วนการปิดบัญชีกสิกรออนไลน์ จะทำได้ในกลุ่มบัญชี e-saving หากเป็นบัญชีเงินฝากทั่วไปอาจลองใช้โอนเงินตามที่แจ้งดูก็ได้ครับ ทั้งนี้ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

ปิดบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

การปิดบัญชี scb นั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่สามารถปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ต่างสาขาได้ (อัพเดท 2562) โดยสามารถนำบัตรประชาชน พร้อมกับสมุดบัญชีเงินฝาก ยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาขา (กรณีปิดบัญชีไทยพาณิชย์ ไม่มีสมุด: คลิกอ่านการออกสมุดบัญชีใหม่)

ละเป็นเช่นเดียวกันกับธนาคารอื่นๆ ที่มีเงื่อนไขการปิดบัญชีอัตโนมัติหากยอดเงินในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เหลือเท่ากับศูนย์ และไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน (อ้างอิง เงื่อนไขเงินฝากข้อ 20)

ดังนั้นหากทำการโอนเงินออกเหลือ 0 แล้วรอให้บัญชีไม่เคลื่อนไหวก็เสมือนเป็นการขอปิดบัญชีไทยพาณิชย์ ออนไลน์เช่นกัน

ปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สำหรับการปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยนั้น ธนาคารกรุงไทยเป็นอีกธนาคารหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องปิดบัญชีที่สาขาที่เปิดบัญชี สามารถทำจากต่างสาขา ซึ่งอาจเป็นสาขาต่างจังหวัดก็ได้เช่นกัน และไม่มีค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีต่างสาขา

ในขณะที่หากคุณต้องการปิดบัญชีกรุงไทย แต่สมุดหายคุณจะต้องติดต่อขอออกสมุดบัญชีใหม่ก่อน จึงจะสามารถขอปิดบัญชีได้ โดยดูรายละเอียดว่าต้องแจ้งความไหมแล้วขอออกสมุดบัญชีใหม่จากต่างสาขาได้ไหมที่ สมุดบัญชีกรุงไทยหาย ทำไง (พิเศษคือกรุงไทย ไม่คิดค่าธรรมเนียมออกสมุดบัญชีใหม่ ถ้าจะปิดบัญชี)

ในขณะเดียวกันหากไม่สะดวกในการเดินทางไปที่สาขาเลย ธนาคารกรุงไทยก็มีเงื่อนไขการปิดบัญชีกรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 12 เดือนและ ยอดเงินคงเหลือเป็น 0 บาทเช่นกัน โดยระบบจะทำการปิดบัญชีให้อัตโนมัติ ทางเลือกนี้ก็เสมือนเป็นการปิดบัญชีออนไลน์หรือปิดบัญชีผ่านแอพ เพียงแค่โอนเงินออนไลน์แล้วรอเวลาให้บัญชีปิดเอง

จุดที่ต้องเน้นย้ำอีกครั้งคือหลายธนาคาร รวมถึงธนาคารกรุงไทยมีการเรียกเก็บค่าดูแลบัญชี 50 บาทต่อเดือนในกรณีที่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวและเงินในบัญชีมีน้อยกว่า 2000 บาท ดังนั้น หากไม่ได้ใช้บัญชีแล้ว ไม่ควรมีเงินในบัญชีที่ 1-1,999 บาทนั้นเอง

อีกคำถามที่หลายท่านสงสัยคือหากทำบัตร atm กรุงไทยหายด้วย และต้องการปิดบัญชีด้วย ถ้าบัญชีที่จะปิดเป็นบัญชีเดียวกันกับที่พ่วงไว้กับบัตร ATM เมื่อปิดบัญชีแล้ว บัตร ATM ก็จะถูกยกเลิกบริการไปด้วยเลย

ปิดบัญชี ธนาคารทหารไทย (TMB)

การปิดบัญชี TMB นั้นธนาคารทหารไทยได้แจ้งว่าสามารถปิดบัญชีต่างสาขาได้ โดยต้องใช้เอกสารคือบัตรประชาชน พร้อมกับสมุดบัญชีติดต่อที่ธนาคารได้เลย

ในขณะที่หากต้องการปิดบัญชี TMB โดยไม่มีสมุด สามารถติดต่อธนาคาร TMB เพื่อทำสมุดบัญชีใหม่ก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมุดบัญชี TMB หาย ทำยังไง

ธนาคารทหารไทย เป็นอีกธนาคารที่บัญชีธนาคารจะถูกปิดอัตโนมัติ หากมียอดเงินในบัญชีคงเหลือเป็นศูนย์ ซึ่งคุณอาจจะโอนเงินออนไลน์ออก แล้วทำให้มียอดเงินเหลือศูนย์ ก็เสมือนเป็นการปิดบัญชี tmb ออนไลน์

โดยรายละเอียดการปิดบัญชีอัตโนมัติของบัญชี TMB All Free คือ ธนาคารจะปิดบัญชีหากเงินฝากคงเหลือเป็น 0 บาท จำนวน 360 วันติดต่อกันและไม่มีการทำธุรกรรมฝากเงิน (อ้างอิง) สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center 1558

สรุป

จะเห็นว่าในบางธนาคารจะยังต้องไปขอปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชี ในขณะที่บางธนาคารก็สามารถปิดบัญชี ต่างสาขาได้ ดังนั้นจะปิดที่ต่างจังหวัดก็ได้

ในขณะที่หากเราทำสมุดบัญชีหายและต้องการปิดบัญชี ก็จะต้องทำเรื่องเกี่ยวกับสมุดบัญชีหายก่อน บางธนาคารอาจจะต้องแจ้งความก่อน โดยส่วนมากอาจเรียกเก็บค่าธรรมการออกสมุดบัญชีใหม่ก่อนแล้วจึงปิดบัญชีได้ด้วย

หรือหากท่านเลือกใช้วิธีเสมือนขอปิดบัญชีธนาคาร ออนไลน์ สิ่งที่สำคัญคือ นอกจากเราจะต้องโอนเงินออกจนหมดแล้ว เราต้องตรวจสอบดอกเบี้ยที่ธนาคารโอนให้ตามรอบ (กลางปีกับปลายปี) ภายหลังจากที่เราโอนเงินออกไปด้วย เพื่อไม่ให้ธนาคารหักค่ารักษาบัญชีจากดอกเบี้ยส่วนนั้นไป

ทั้งนี้หากท่านสะดวกดำเนินการที่สาขา จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีที่เราแนะนำ การใช้วิธีเสมือนอาจมีความเสี่ยงต่างๆเช่น ลืมหรืออะไรก็แล้วแต่ ดังนั้นหากเราทำให้รัดกุมด้วยการทำที่สาขา ย่อมดีที่สุดครับ และขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าโปรดตรวจสอบกับทางธนาคารเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

อ้างอิง ดร.สมเกียรติ  โอสถสภา นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง, www.facebook.com/somkiat.osotsapa, บทสนทนากับบัวหลวง โฟน ธนาคารกรุงเทพ 1333, กสิกร K-Contact Center เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562, กรุงไทย call center 02 111 1111, เอกสารข้อตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ บัญชี TMB All Free, เงื่อนไขบัญชีเงินฝากทั่วไป ธนาคารไทยพาณิชย์, pantip.com/topic/38180486, pantip.com/topic/31985753, pantip.com/topic/37731054, pantip.com/topic/38986882,  บทความนี้เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกเบื้องต้นจากการรวบรวมข้อมูลที่พบเห็นและอ้างอิงได้ในขณะที่จัดทำเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับธนาคารอีกครั้ง โปรดเพิ่มเติมที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์, หากธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทางเรายินดีแก้ไขให้ถูกต้องโดยสามารถติดต่อได้ผ่านแบบฟอร์มในหน้าติดต่อเรา, 

ไหนดี Champ

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo