ออมทองอย่างไร ให้ได้กำไรไม่ขาดทุน 2023

       

          ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเอง มีสภาพคล่องสูงเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว ทำให้หลาย ๆ คนนิยมที่จะซื้อทองเก็บไว้ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือทำกำไรในอนาคต สำหรับบางท่านไม่มีเงินก้อนพอที่จะซื้อทองคำ ปัจจุบันมีช่องทางในการสะสมทองคำที่จะกล่าวถึงคือ การออมทอง วันนี้ ไหนดี จะพามาดูการออมทองที่เราทุกคนสามารถจับจองได้


การออมทองคืออะไร

           เป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนทองคำที่ซื้อสะสมทองเก็บไว้ทีละน้อย เมื่อออมสะสมน้ำหนักทองได้ถึงที่กำหนด ผู้ออมสามารถรับทองออกมาหรือถอนเงินตามมูลค่าทองคำออกมาได้ โดยไม่ต้องใช้เงินก้อนในการซื้อทองคำ


ประเภทของทองคำมีอะไรบ้าง

 1. ความบริสุทธิ์ 99.99%
            เป็นทองคำที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% มีวัสดุเจือปนในเนื้อทองเพียง 0.01 เท่านั้น ทองประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นประเภทที่ได้รับการยอมรับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระดับสากลหรือในต่างประเทศ โดยราคาอ้างอิงแบบ Real time ตามราคาตลาดโลก Gold Spot
 2. ความบริสุทธิ์ 96.5%
            เป็นทองคำที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% ทองคำประเภทนี้เป็นที่นิยมซื้อขายกันในประเทศ สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามร้านขายทองคำและที่ใส่กันทั่วไป เหมาะสำหรับการลงทุน


รูปแบบของทองคำมีอะไรบ้าง

 1. ทองรูปพรรณ
            เป็นทองคำที่นำมาขึ้นรูปเครื่องประดับต่าง ๆ ซึ่งการซื้อทองรูปพรรณจะมีราคาสูงกว่าทองคำแท่ง ทองรูปพรรณจะมีค่าใช้จ่ายในการขึ้นรูปทองคำ เป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่เราต้องการบวกเพิ่มเข้าไปที่เรียกว่า ค่ากำเหน็จ เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องประดับ
 2. ทองคำแท่ง
            เป็นทองคำที่ขึ้นรูปเป็นแท่ง ราคาถูกกว่าทองรูปพรรณเพราะไม่มีค่ากำเหน็จ เมื่อขายออกได้ราคาสูงกว่าทองรูปพรรณ เหมาะสำหรับการเก็บออมหรือลงทุน


รูปแบบการออมทอง

 1. ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์
 2. ซื้อผ่าน Call center ของร้าน
 3. ลงทุนผ่านกองทุนรวมทองคำ
 4. ซื้อผ่าน Mobile Aplication
  ตัวอย่าง Website ออมทอง


ข้อดี-ข้อเสียของการออมทอง

ข้อดี

 • เป็นจุดเริ่มต้นในการออม
 • ฝึกวินัยการออม
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนมาซื้อทองคำ
 • ทยอยซื้อทองคำสะสมไปเรื่อย ๆ เพื่อรับผลตอบแทนจากราคาทองคำในอนาคต
 • สามารถถอนเป็นเงินสดหรือถอนออกมาเป็นทองคำตามจำนวนที่สะสมไว้ได้


ข้อเสีย

 • ไม่มีดอกเบี้ยหรือปันผลเหมือนเงินฝาก
 • กำไรที่ได้คือการลงทุนระยะยาวและขายทองออกเมื่อราคาสูงกว่าที่ซื้อ
 • อาจขาดทุนหากจำเป็นต้องใช้เงินยามฉุกเฉิน
 • เสี่ยงมิจฉาชีพ


การออมทองเพื่อให้ได้กำไรนั้น ไหนดี มีข้อแนะนำดังนี้

 1. ออมทองแท่งดีกว่าทองรูปพรรณ
  ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นว่าทองแท่งราคาถูกกว่าทองรูปพรรณ แล้วตอนขายออกได้ราคาดีกว่าทองรูปพรรณ จึงเป็นทองที่ออมแล้วได้กำไร
 2. ออมทองที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% ดีกว่า 99.99%
  ทองที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% เป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศ มีการซื้อง่ายขายคล่องจึงเป็นทองที่ออมแล้วจะสร้างผลกำไรได้ดี เมื่อเทียบกับทองคำบริสุทธิ์ 99.99% ที่มีการซื้อขายกันที่ต่างประเทศ
 3. ออมทองตอนราคาถูกขายตอนราคาแพง
  การที่ออมทองแล้วได้กำไร เราจะต้องซื้อทองตอนที่ทองคำราคาลดลงแล้วรอขายตอนที่ราคาทองคำขยับสูงขึ้นจึงจะได้กำไร
            สำหรับการออมทองให้ได้ผลกำไรนั้น ผู้ที่ออมทองต้องหมั่นติดตามราคาทองคำแล้วประเมินราคาทองคำที่จะขึ้นหรือลดลงตามสถานการณ์สำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะสงคราม เงินเฟ้อหรืออื่น ๆ ที่มีผลต่อราคาทองคำแล้ววางแผนในการออมเพียงเท่านี้ทุกท่านก็จะมีผลกำไรจากการออมทองได้

ไหนดี
Logo