อายุเท่าไหร่เปิดบัญชีได้ 2565 ใช้อะไรบ้าง (อายุ 7 ปี+ ก็เปิดเองได้)

ในยุคปัจจุบันบัญชีธนาคารมีบทบาทสำคัญในการใช้จ่ายเงิน รับเงิน อย่างยิ่ง ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่เน้นใช้ในการออมเงินเท่านั้น ทำให้เริ่มมีความต้องการเปิดบัญชีธนาคารของผู้เยาว์มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีหลายคนก็สามารถหารายได้ออนไลน์ได้แล้ว ปัจจุบันเพียงมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารเป็นชื่อของน้อง ๆ เองได้แล้วด้วย (อัปเดต 2565)

อายุเกิน 7-15 ปี ขึ้นไป เปิดบัญชีเองได้

การเปิดบัญชีของน้อง ๆ ที่อายุน้อยกว่า 15 ปี สามารถเปิดบัญชีเป็นชื่อของน้อง ๆ ได้เลย ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารดังนี้

 • กสิกรไทย
  • อายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป: เปิดบัญชีได้เอง (เปิดกสิกรออนไลน์ได้)
  • อายุต่ำกว่า 12 ปี: เปิดบัญชีได้ โดยผู้ปกครองให้ความยินยอมและมาทำรายการ
 • ไทยพาณิชย์
  • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป: เปิดบัญชีได้ด้วยตนเอง (เปิด SCB ออนไลน์ได้)
  • อายุต่ำกว่า 15 ปี: ให้พาผู้ปกครองพร้อมบัตรประชาชนผู้ปกครองไปด้วย
   • บัตร ATM, Debit Card, Easy Net, แอป SCB Easy ต้องอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • กรุงเทพ
 • กรุงไทย
  • อายุ 15 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีกรุงไทยได้ด้วยตนเอง
  • อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้พาผู้ปกครองพร้อมบัตรประชาชนผู้ปกครองไปด้วย
  • จะได้เป็นบัญชี xxชื่อผู้ปกครองxx เพื่อ xxชื่อน้องxx
 • ออมสิน
  • อายุ 7 ปีขึ้นไป: เปิดบัญชีออมสินเป็นชื่อของน้อง ๆ ได้เลย
  • อายุต่ำกว่า 7 ปี: เปิดบัญชีในนามผู้ปกครองได้ หรือบัญชีเพื่อผู้เยาว์ (ขั้นต่ำ 1 บาท)
   • ใช้เอกสารเพื่อเปิดบัญชีเพื่อผู้เยาว์คือบัตรประชาชนผู้ปกครอง และสูจิบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา
   • สำเนาทะเบียนของทั้งผู้ปกครองและผู้เยาว์
   • ถ้ามีบัตรประชาชนของน้อง ๆ ให้นำมาด้วยพร้อมสำเนา

ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • เด็กที่ไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สูติบัตร
 • ถ้าน้อง ๆ มีบัตรประชาชนอยู่แล้วใช้บัตรประชาชนได้เลย
 • บัตรประชาชนผู้ปกครอง ถ้าธนาคารต้องให้ผู้ปกครองไปเปิดบัญชีด้วย

สรุป

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่กำหนดเกณฑ์อายุที่ต่ำที่สุดโดย อายุ 7 ขวบก็สามารถเปิดบัญชีได้เป็นชื่อของน้อง ๆ เอง ในขณะที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนดเกณฑ์การเปิดบัญชีที่ 12 ขวบเท่านั้น

อายุเท่าไหร่ เปิดบัญชีชื่อตัวเอง เปิดบัญชีพร้อมผู้ปกครอง
อายุต่ำกว่า 7 ขวบ ออมสิน เพื่อผู้เยาว์
อายุ 7-12 ปี ออมสิน ธนาคารชั้นนำ
อายุ 12-15 ปี ออมสิน, กสิกร ธนาคารชั้นนำ
อายุ 15 ปีขึ้นไป ธนาคารชั้นนำ

อ้างอิง 1,2,3,4, Call Center กรุงไทย เมื่อ 21 มิถุนายน 2564, Call Center ออมสิน เมื่อ 21 มิถุนายน 2564

ไหนดี Champ

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo