บทความล่าสุดจาก ไหนดี:

ปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่นิยมจับจ่ายหาซื้อสินค้ากันบนโลกออนไลน์เป็นหลัก ทำให้แพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์ต่าง ๆ เป็นที่นิยมและเติบโตเป็นอย่างมาก ...

          วิถีชีวิตของคนเรา เมื่อเรียนจบจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ก็จะเริ่มเข้าสู่วิถีชีวิตและเส้นทางการทำงาน เพื่อหาเลี้ยงตนเอง, หาเลี้ยงครอบครัว ...

         ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ ถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ซึ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราแทบทุกอย่าง จากเดิมที่มีแต่การโทรออก, รับสาย ฯลฯ ...

            ในยุคสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ การหางานดี ๆ อาจเป็นเรื่องยาก เพราะการเปลี่ยนงานหรือการเปิดรับตำแหน่งใหม่ลดน้อยลง ...

            โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นโครงการของรัฐบาลที่จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในประเทศที่ซบเซาลง อันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด – ...

           หนึ่งในปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของเรานั้น หากเราต้องอยู่ในสังคมมนุษย์ หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะกล่าวว่า "เงิน" คือ ปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่ง ...

            "บ้าน" ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของคนเรา เพราะคนเรานั้นเกิดมาก็ต้องย่อมต้องการที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐาน ...

            ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด – 19 ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน อาจส่งผลกระทบต่อสถานภาพทางการเงินของหลาย ๆ คน ...

สิ่งที่ต้องทำในช่วงต้นปี ของใครหลาย ๆ คน ก็คือ การหาซื้อกองทุนรวม ทั้งนี้เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี หรือลงทุนประจำปี ...

          ทุกวันนี้ โลกของเราเรียกได้ว่าพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ทันสมัย ทำให้ชีวิตของเรามีระบบต่าง ๆ ทั้งด้าน IT, ระบบการสื่อสาร ...

ไหนดี
Logo