บทความล่าสุดจาก ไหนดี:

         ปัจจุบัน โลกของเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว หากเราสังเกตจะเห็นว่าในแวดวงของการทำธุรกิจหรือการค้า ต่างมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ...

          จากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง อย่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตใหม่ ...

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันต่อเนื่องมายาวนานกว่า 3 ปีแล้ว ทำให้หลาย ๆ ประเทศต่างมีนโยบายปิดประเทศ งดการเดินทางไปมาหาสู่กัน ...

            กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงที่ผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาใช้ชีวิต ทั้งมาทำงาน มาท่องเที่ยว มาติดต่อธุรกิจ หรือเป็นคนกรุงเทพฯ ตั้งแต่กำเนิด ...

          เคยมั้ย? กับการที่ต้องเดินทางโดยเครื่องบินไปต่างประเทศ หรือไปทำงานต่างจังหวัด ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า การขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยาน ...

           โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ และการทำมาหากินของคนเราในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมาก หลายคนอาจจะมีรายได้ลดลง หลายคนอาจจะตกงาน ...

          การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ในการดำรงชีวิตของคนไทยทุกคน เพราะโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อหลายสิ่งหลายอย่างในการดำรงชีวิตของเรา ...

            Shopee แอปพลิเคชันยอดนิยมในการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย เป็นแอปพลิเคชันที่ใครหลาย ๆ คนต้องโหลดเอาไว้ติดเครื่อง เพราะหาซื้อสินค้าได้สะดวก ราคาถูก ...

            โทรศัพท์มือถือ นับเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิต ที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแทบทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเรา เพราะโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องนั้น ...

           สำหรับประเทศไทยแล้ว การทำงานในปัจจุบัน คนทำงานส่วนใหญ่เมื่อจบมาทำงาน ยังมีรายได้ที่อาจไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ หรือบางคนอาจมีภาระหลาย ๆ ...

ไหนดี
Logo