บทความล่าสุดจาก ไหนดี:

         ในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำยาวนานจากสถานการณ์โควิด 19 ตลอดจนผลกระทบจากการที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ หรือค่าน้ำมัน ...

             ในสภาวะเศรษฐกิจช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 ติดต่อกันยาวนานขนาดนี้ การทำธุรกิจหรือการประกอบอาชีพของหลาย ๆ คน อาจประสบกับภาวะความยากลำบาก ...

          "Startup" คำยอดฮิตสุดเท่ห์ของคนทำธุรกิจในช่วงไม่กี่ปีมานี้ และอาจเป็นคำคุ้นหูใครหลาย ๆ คน ซึ่งบางคนก็พอจะรู้ความหมายของ Startup กันมาบ้าง ...

          สำหรับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เป็นโครงการของรัฐบาล ซึ่งออกนโยบายมาเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในประเทศ ...

          ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 ที่แพร่ระบาดต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เกิดผลประทบหลายอย่าง ที่สำคัญที่สุด คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ...

          รถยนต์ ถือเป็นยานพาหนะที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศที่ระบบการขนส่งยังไม่สามารถสร้างเครือข่ายครอบคลุมอย่างทั่วถึงได้ ...

ปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่นิยมจับจ่ายหาซื้อสินค้ากันบนโลกออนไลน์เป็นหลัก ทำให้แพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์ต่าง ๆ เป็นที่นิยมและเติบโตเป็นอย่างมาก ...

          วิถีชีวิตของคนเรา เมื่อเรียนจบจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ก็จะเริ่มเข้าสู่วิถีชีวิตและเส้นทางการทำงาน เพื่อหาเลี้ยงตนเอง, หาเลี้ยงครอบครัว ...

         ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ ถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ซึ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราแทบทุกอย่าง จากเดิมที่มีแต่การโทรออก, รับสาย ฯลฯ ...

            ในยุคสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ การหางานดี ๆ อาจเป็นเรื่องยาก เพราะการเปลี่ยนงานหรือการเปิดรับตำแหน่งใหม่ลดน้อยลง ...

ไหนดี
Logo