บทความล่าสุดจาก ไหนดี:

          "จังหวัดเชียงใหม่" เป็นเมืองภูมิภาคที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ และเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาโบราณ ...

          ช่วงเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ ส่งผลกระทบต่อการหารายได้ การจ้างงาน ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ที่พากันปรับตัวสูงขึ้น ...

            การมีธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยเริ่มจากขนาดเล็ก ๆ แล้วขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจที่ชอบและเป็นความฝันของเราเอง ...

            ในปัจจุบัน สถานการณ์เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบหลัก ๆ มาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ...

            สมัยมัธยมพวกเราทุกคนต่างตั้งใจอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ...

            ช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างในสังคมของโลกเราในปัจจุบัน ทำให้หลาย ๆ ...

            "การท่องเที่ยว" ถือเป็นช่องทางการสร้างรายได้หลักของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค มีป่าเขา ...

         "อิสรภาพทางการเงิน" คงจะเป็นปลายทางในฝันของใครหลาย ๆ คน เพราะนอกจากจะมีเงินใช้เหลือเฟือแล้ว เรายังใช้เงินทำงานให้เรา สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ...

            ในสังคมไทยที่เป็นสังคมพุทธ และนับถือบูชาเทพ, พระ, ผี ฯลฯ กันเป็นปกติ โดยใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเมื่อมีคนนับถือจำนวนมาก ...

            "เงิน" ถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต คนเราใช้เงินเพื่อซื้อหาหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ...

ไหนดี
Logo