เปิด 5 สายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทย 2023

          ในโลกของการทำงานนั้น แน่นอนว่าเป็นการบรรจบกันระหว่างทักษะ ความรู้ ความสามารถของตัวเราเองที่เป็นผู้สมัครงาน กับความต้องการของนายจ้าง และหากสามารถบรรจบกันได้ก็จะเกิดการจ้างงาน ซึ่งในปัจจุบันตลาดแรงงานไทยเองก็ถือว่ามีการแข่งขันที่สูงเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการชะลอการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

         โดยสำหรับใครที่อยากเตรียมความพร้อมในการทำงาน หรือกำลังมองหาแนวทางการศึกษาต่อ ไหนดี จึงมาแนะนำ 5 สายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทยในปี 2023 จะมีสายงานไหนบ้างนั้น เราไปดูรายละเอียดกันได้เลย

เปิด 5 สายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทย 2023

1. Data Science  นักวิทยาการข้อมูล

  • เป็นสายงานด้านการบริหารข้อมูล โดย Data Science คือ งานด้านวิทยาการข้อมูล เป็นการนำข้อมูลดิบต่าง ๆ ขององค์กร นำมาเรียบเรียง จัดทำ บริหารข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารนำมาตัดสินใจดำเนินการต่อไป ซึ่งในยุคที่องค์กรตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเป็นสำคัญ งาน Data Science จึงมีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก

2. Machine & AI Learning  นักบริหารปัญญาประดิษฐ์

  • ในปัจจุบันโลกของไอที ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ทั้งบรรดาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องจักรชั้นสูง ล้วนนำ AI เข้ามามีส่วนในการดำเนินงาน และเรียนรู้ปรับปรุง หรือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจทั้งสิ้น โดยงาน Machine  & AI Learning หรือนักบริหารปัญญาประดิษฐ์ จะทำหน้าที่ สร้าง ออกแบบ และบริหาร AI ต่าง ๆ ตามที่องค์กรต้องการ เช่น เขียน AI มาวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า เป็นต้น ทำให้สายงานดังกล่าวกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทยเป็นอย่างมาก

3. Robotic Engineer วิศวกรหุ่นยนต์

  •  ในยุคที่เครื่องจักรเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะหุ่นยนต์ องค์กรต่าง ๆ ก็ได้นำหุ่นยนต์มาใช้ในกิจการต่าง ๆ ของตนมากมาย เช่น หุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนสินค้า, หุ่นยนต์ให้บริการลูกค้า อาทิ ชงกาแฟ, เสริฟอาหาร ฯลฯ ทำให้ความต้องการหุ่นยนต์ในธุรกิจต่าง ๆ มีมากขึ้น เนื่องจากหุ่นยนต์ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน, ทำให้งานเสร็จได้รวดเร็ว และยังทำงานได้โดยไม่ต้องพักอีกด้วย ดังนั้นอาชีพวิศวกรหุ่นยนต์ที่จะมาออกแบบ, เขียนโปรแกรม, สร้าง ตลอดจนดูแลหุ่นยนต์ต่าง ๆ ขององค์กร จึงกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

4. Data and Software Engineer วิศวกรข้อมูลและโปรแกรม

  • ตำแหน่งงานนี้จะแตกต่างจาก Data Science ตรงที่วิศวกรข้อมูลและโปรแกรม จะทำหน้าที่สร้างระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลขององค์กร ตลอดจนโปรแกรมการบริหารข้อมูลและแอปพลิเคชัน เพื่อให้ Data Science นำไปประมวลผลข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจขององค์กรต่อไป
  • ดังนั้น วิศวกรข้อมูลและโปรแกรมจึงเป็นด่านแรกในการบริหารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจขององค์กร ตลอดจนสร้างระบบต่าง ๆ ทางออนไลน์ ที่จะเชื่อมโยงองค์กรกับลูกค้า ทำให้งานดังกล่าวในยุคที่การค้าขายออนไลน์เฟื่องฟู เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

5. Online Marketing นักการตลาดออนไลน์

  • ในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาของชีวิตบนโลกออนไลน์ตลอดเวลา ทำให้องค์กรจึงต้องปรับตัวสร้างช่องทางในการสื่อสารและเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ตามไปด้วย ทำให้ตำแหน่งงานนักการตลาดออนไลน์ ที่เป็นผู้ออกแบบสื่อ, เขียน Content, สร้างโปรโมชันการตลาด ฯลฯ เพื่อเข้าถึงลูกค้าทางออนไลน์ กำลังเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างยอดขาย และจูงใจลูกค้าให้รู้จักและเข้ามาซื้อสินค้าขององค์กร

Natthasit S.

ผู้สนใจและศึกษาในด้านการเงินและการลงทุน, การพัฒนาธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารองค์กร โดยมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา Dealer Business Partner Advisor ให้กับกลุ่ม SCG และประสบการณ์ทำงานในบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อที่โตโยต้า ลีสซิ่ง Toyota Leasing (Thailand)

ไหนดี
Logo