เปิดแล้ว! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือค่าน้ำ – ค่าไฟ 2566

           บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือทางด้านการเงินและลดค่าครองชีพ ซึ่งการช่วยลดค่าน้ำ – ค่าไฟ ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

         ในเดือนมีนาคมนี้ ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำ – ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ใครที่สนใจลงทะเบียนและอยากทราบว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรตาม ไหนดี ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

มาแล้ว ! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือค่าน้ำ – ค่าไฟ 2566

ลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำ – ค่าไฟที่ไหนและใครได้บ้าง ?

          ผู้ที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ และได้ยืนยันตัวตนสำเร็จ เพื่อรับสิทธิตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2565 แล้ว หากประสงค์รับสิทธิมาตรการบรรเทาฯ จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ซึ่งช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำ – ค่าไฟ มีดังนี้

สำหรับการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า

สำหรับการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปา

รับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้า ได้เงินเท่าไหร่ ?

 

           

           ผู้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ดังนี้

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

  • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี
  • ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับการสนับสนุนค่าไฟไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน

หมายเหตุ หากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี

มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำประปา

  • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
  • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน

รับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้า ได้เงินเมื่อไหร่ ?

 

                  

           สำหรับวันที่ลงทะเบียนในการขอรับการช่วยเหลือค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้า สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมเป็นต้นไป ตามวันเวลาต่อไปนี้

รับสิทธิค่าไฟฟ้า

  • ถ้าทำการลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิช่วยเหลือรอบบิลในเดือนเมษายน 2566
  • ถ้าทำการลงทะเบียนหลังวันที่ 8 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิช่วยเหลือในรอบบิลค่าไฟเดือนถัดไป

รับสิทธิค่าน้ำประปา

  • ถ้าลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคสำเร็จ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือในเดือนเมษายน 2566
  • ถ้าทำการลงทะเบียนหลังวันที่ 25 มีนาคม 2566 จะได้รับสิทธิช่วยเหลือในรอบบิลค่าประปาในเดือนถัดไป

Natthasit S.

ผู้สนใจและศึกษาในด้านการเงินและการลงทุน, การพัฒนาธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารองค์กร โดยมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา Dealer Business Partner Advisor ให้กับกลุ่ม SCG และประสบการณ์ทำงานในบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อที่โตโยต้า ลีสซิ่ง Toyota Leasing (Thailand)

ไหนดี
Logo